Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2019-2020

   

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1.

  Wynik zapisz używając znaków rzymskich.
            IX – II = .....      XIV – VIII = .....      XXVI – XIV = .....
         XXX – XI = .....      XXXI – VII = .....     L – XL – IX = .....  
 

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 2.
 Staszek i jego mama mają łącznie 36 lat. Ile lat będą mieli razem za 2 lata?

Zwycięzca konkursu: Olga Jabłońska
uczennica klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 3.

 Przyjrzyj się  uważnie liczbom,  odkryj zasadę według,  której  zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w miejsce kropek

3 2 4 1 …… 5 7 6

Zwycięzca konkursu: Michał Zarych
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.
 Jaką część prostokąta zamalowano?


 

Zwycięzca konkursu: Igor Wieczorkiewicz
uczeń klasy: drugiej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Antoni Miłkowski
uczeń: klasy trzeciej "c"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 5.
 Ile kwadransów ma dwuipółgodzinny film?

Zwycięzca konkursu: Kamila Wikieta
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 6.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby równość była prawdziwa.


 

Zwycięzca konkursu: Rafał Wiśliński
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 7.

 Podaj godziny stosując zapis liczbowy:
za jedenaście szósta - ..............., kwadrans po dziewiątej - ..............., szesnasta trzydzieści dziewięć - ..............., trzy po wpół do dwunastej - ..............., za kwadrans trzecia - ..............., za pięć wpół do siódmej - ............... .

Zwycięzca konkursu: Monika Adamek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.
 Jaka jest najmniejsza liczba monet, którymi można odliczyć kwotę 3 zł 28 gr?

Zwycięzca konkursu: Lena Dejnek
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Mikołaj Madura
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 9.
 Napisz liczbę 126 w systemie rzymskim. ...................

Zwycięzca konkursu: Igor Gontarz
uczeń klasy: drugiej "c"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 10.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby działanie miało logiczne rozwiązanie.


 

Zwycięzca konkursu: Jakub Stanikowski
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 11.
 Półtora jabłka - ile to ćwiartek jabłka?

Zwycięzca konkursu: Igor Mrozik
uczeń klasy: pierwszej "f"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 12.

 Ewa waży 24 kg, a jej mama 72 kg. Do podanej sytuacji napisz 5 pytań. Wykonaj obliczenia i sformułuj odpowiedzi.

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 13.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby zapis miał sens.


 

Zwycięzca konkursu: Stanisław Gieroba
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosowała: Julia Zdeb
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 Ślimak wpadł w piątek rano do studni o głębokości 5m . W ciągu dnia ślimak wspina się na wysokość 3 m. W nocy zaś ześlizguje się o 2 m w dół. W którym dniu tygodnia ślimak wydostanie się ze studni?

Zwycięzca konkursu: Miłosz Wroński
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 15.

 Jeśli paczkę zawierającą 25 cukierków zaczniemy dzielić między Antka i jego sześciu braci wręczając każdemu taką samą liczbę cukierków, to ile cukierków zostanie nie rozdzielonych?

Zwycięzca konkursu: Maja Matyjaszek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 16.

 Zegarek Jacka spieszy się o 4 minuty, a Tymka o 3 minuty późni. Siedem minut temu zegarek Tymka wskazywał godzinę kwadrans po dwunastej. Za ile minut zegarek Jacka wskaże godzinę wpół do czternastej?

Zwycięzca konkursu: Julia Zdeb
uczennica klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 17.
 Jaką liczbę należy dodać do 65, aby otrzymać iloczyn liczb 3 i 31?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Łazińska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował: Jakub Muca
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 18.
 Ile par butów potrzebuje stonoga (przyjmując, że faktycznie ma sto nóg)?

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 19.

 Zegarek Jacka spieszy się o 4 minuty, a Tymka o 3 minuty późni. Siedem minut temu zegarek Tymka wskazywał godzinę kwadrans po dwunastej. Za ile minut zegarek Jacka wskaże godzinę wpół do trzynastej.

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 20.
 Ile wynosi reszta z dzielenia liczby 3487 przez 5?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 21.

 W trakcie tygodniowego urlopu pana Waldka deszcz padał pięciokrotnie: 3 razy rano i 2 razy po południu. Ile dni urlopu było bezdeszczowych, jeśli wiadomo, że tylko raz się zdarzyło by tego samego dnia deszcz padał i rano i po południu?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Łazińska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 22.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety 5 razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali takim samym tempem.

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Tymoteusz Porębski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 23.

 Co to za liczba trzycyfrowa, której cyfra setek jest liczbą nieparzystą i ma trzy podzielniki, cyfra dziesiątek jest liczbą parzystą, ma 4 podzielniki i jest o 1 mniejsza od poprzedniej, a cyfra jedności jest również liczbą parzystą, ale ma tylko 2 podzielniki.

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 24.

 Ile lat ma Marek, jeśli wiemy, że za cztery lata będzie dokładnie dwa razy starszy niż dziś?

Zwycięzca konkursu: Zofia Zięba
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 25.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor, jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu 5 razy, przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie, jeżdżąc dookoła bez przerwy. 

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 26.

 Narysuj taką figurę, której obwód oblicza się tak samo jak obwód kwadratu, ale która nie jest kwadratem.  

Zwycięzca konkursu: Jeremi Japola
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował: Radosław Mydlak
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 27.

 W piwnicy stoją 3 duże kartony, w każdym z nich są 3 średnie kartony, a w każdym średnim kartonie są 3 małe kartony. Ile kartonów (wszystkich trzech rozmiarów) jest w tej piwnicy?  

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 28.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje o 4 minuty więcej. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety 11 razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie.

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 29.
 Cztery 45 – minutowe lekcje, jaka to część doby?

Zwycięzca konkursu: Marta Birska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 30.

 Jeśli liczbę, o której pomyślałem, pomnożę przez 2, a do otrzymanego wyniku dodam 3, to otrzymam wynik 15. O jakiej liczbie pomyślałem?

Zwycięzca konkursu: Bartłomiej Polaszek
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała: Karolina Markiewicz
uczennica: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 31.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje o 4 minuty więcej. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety …… razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie.

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 32.

 Liczbę 6 nazywamy doskonałą, bo suma jej podzielników mniejszych od niej równa się 6 (1 + 2 + 3 = 6). Znajdź następną liczbę doskonałą.

Zwycięzca konkursu: Igor Kosior
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 33.

 W pudełku są 4 kulki białe, 4 niebieskie i 4 czerwone. Jeśli dwie białe kulki przemalujemy na czerwono, a dwie czerwone przemalujemy na niebiesko, to o ile więcej będzie w pudełku kulek niebieskich niż białych?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Wiśniewska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 34.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 10.45 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 35.

 Na sprawdzianie z matematyki Krzyś miał znaleźć liczbę 6 razy mniejszą niż 120. Krzyś znalazł liczbę o 6 mniejszą od 120. O ile różni się wynik Krzysia od prawidłowego wyniku?

Zwycięzca konkursu: Miłosz Wroński
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował: Rafał Wiśliński
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 36.

 Bartek ma 6 lat i jest pięć razy młodszy od swojego taty. Za ile lat Bartek będzie dokładnie cztery razy młodszy od taty?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 37.
 Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie:


 

Zwycięzca konkursu: Maja Krzemińska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 38.
 Na ile sposobów można rozmienić banknot 100 zł jednym rodzajem banknotów?

Zwycięzca konkursu: Filip Małek
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 39.

 Z szachownicy o wymiarach 8 x 8 odcięto cztery narożne pola, a pozostałą część rozcięto na cztery jednakowe części. Z ilu pól składa się każda z tych części?

Zwycięzca konkursu: Monika Adamek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 40.
 Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Zwycięzca konkursu: Iga Gawda
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował: Igor Kosior
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 41.

 Kiedy na zakręcie Adam wyjrzał przez okno pociągu, spostrzegł, że przed nim jest 9 wagonów, a za nim 7. Z ilu wagonów składał się pociąg, którym jechał Adam?

Zwycięzca konkursu: Zofia Mielnik
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 42.

 Na lekcji matematyki było 23 uczniów. Gdyby z sali wyszło dwóch chłopców i trzy dziewczynki, to w klasie zostałaby taka sama liczba chłopców co dziewcząt. Ilu chłopców było na lekcji matematyki?

Zwycięzca konkursu: Julia Rymczuk
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 43.

 Pierwszy bok trójkąta ma 19 cm, drugi jest o 5 cm krótszy od pierwszego i 2 razy dłuższy od trzeciego. Podaj długość boku kwadratu, którego połowa obwodu jest równa długości obwodu opisanego trójkąta.

Zwycięzca konkursu: Anna Domańska
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 44.
 Ala zapytała ciocię: Ile lat masz ciociu ?
                - Dwa razy tyle co kuzynka Hania.
                - A ile lat ma kuzynka Hania?
                - Trzy razy mniej od cioci Marysi.
                - Ile lat ma ciocia Marysia?
                - Ciocia Marysia ma o 20 lat więcej od Jasia?
                - A w jakim wieku jest Jaś?
                - Jaś ma 5 razy tyle lat co Ola.
                - A Ola ile ma lat?
                - Dosyć tej zabawy – powiedziała ciocia – Ola za rok będzie miała 6 lat.
                - Ciociu zaraz ci powiem, ile masz lat.

             Ile lat ma ciocia?

Zwycięzca konkursu: Rafał Wiśliński
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosował: Michał Zarych
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 45.

 Jacek połowę swoich pieniędzy wydał na hulajnogę, następnie za połowę tego co mu zostało kupił klocki, a za połowę pozostałych pieniędzy kupił pluszowego misia, który kosztował 30 zł. Ile kosztowała hulajnoga?

Zwycięzca konkursu: Zofia Mielnik
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 46.

 Mały miś wybrał się na spacer. Po powrocie opowiedział mamie o swoich przygodach. Najpierw spotkałem trzy zające, ale nie chciały się ze mną bawić. Na łące były małe liski. Było ich o 2 więcej niż zajęcy. Potem widziałem 3 klucze gęsi, które pięknie wyglądały na błękitnym niebie. W każdym kluczu było 7 gęsi. Ile wszystkich zwierząt spotkał razem miś?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 47.

 Bliźniacy Piotr i Paweł zbierają znaczki i mają ich razem 150. Ile znaczków ma każdy z chłopców, jeżeli Paweł ma ich dwa razy więcej niż Piotr?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 48.
 Ile jest takich miesięcy w roku, które mają w roku ponad 30 dni?

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosowała: Zofia Mielnik
uczennica: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 49.

 Mama kupiła 12 świeżych bułek na śniadanie dla swojej rodziny. Tata zjadł trzy bułki, a dwoje dzieci po dwie bułki.
Ułóż dwa pytania do zadania. Rozwiąż zadanie i napisz odpowiedzi.

Zwycięzca konkursu: Jakub Stanikowski
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 50.

 Rowerzysta pokonał trasę wycieczki w trzech etapach. Każdy następny etap był o 6 km dłuższy od poprzedniego. Drugi etap miał długość 20 km. Oblicz długość całej trasy.

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 51.

 Zegarek Antka, który spóźnia się o 3 minuty, kwadrans temu wybił ósmą. Którą godzinę wskazuje zegarek Bartka, który spieszy się o 2 minuty?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 52.

 W dwóch bańkach była taka sama ilość mleka. Do pierwszej bańki dolano najpierw 3 litry mleka, potem 6 litrów. Do drugiej bańki dolano najpierw 7 litrów mleka, a potem 8 litrów. W której bańce jest teraz więcej mleka i o ile?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 53.

 Staś powiada: „Mam tylu braci, ile sióstr”. Jego siostra mówi: „Mam trzy razy tylu braci, ile sióstr”. Ile było dziewczynek, a ilu chłopców w tej rodzinie?

Zwycięzca konkursu: Bella Hainutdinova
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosował: Rafał Wiśliński
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie  

  Nagrodę roku szkolnego 2019/2020
wylosowała: Lidia Rak
uczennica:
klasy drugiej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021.

                                                     Powrót na stronę główną