Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2023-2024

       

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1.

 

Wpisz w okienka liczby od 2 do 7 tak, aby ich suma w każdym rzędzie pionowym, poziomym i skośnym wynosiła 34.

 

Zwycięzca konkursu: Liliana Magryta
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 2.

 

Ile to jest:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 - 3 - 2 - 1 - 0 =

Zwycięzca konkursu: Tymon Zmysłowski
uczeń klasy: pierwszej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 3.

 

Która z poniższych figur ma więcej niż jedną oś symetrii?

1.  ª        2.   «        3.  ©       4.  ¨      5.   

 

Zwycięzca konkursu: Ignacy Szymański
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.

 

Na podwórku znajduje się jednakowa liczba świń, kaczek i kur. Łącznie mają 144 nogi. Ile kaczek jest na podwórku?

 

Zwycięzca konkursu: Amelia Pyzik
uczennica klasy: drugiej "f"
ze
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie


|
 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował:  Maciej Ozimek
uczeń: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 5.

 

Ela przyniosła na przyjęcie urodzinowe koszyk z jabłkami i pomarańczami. Goście zjedli połowę wszystkich jabłek i trzecią część pomarańcz. Wówczas w koszyku pozostała:

a) połowa wszystkich owoców.
b) więcej niż połowa wszystkich owoców.
c) mniej niż połowa wszystkich owoców.
d) trzecia część wszystkich owoców.
e) mniej niż trzecia część wszystkich owoców.

Wskaż właściwą odpowiedź.

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6.

 

Na prostokątnym terenie o wymiarach 2,4 m i 25,6 m mama przygotowała identyczne rabatki w kształcie rombów o wysokości 1 i 23/25  m, tak jak na rysunku

Wiedząc, że pole jednej rabatki wynosi 3,84 m2, oblicz, ile rabatek przygotowała mama. Oblicz, ile metrów ozdobnego płotka należy zakupić, aby ogrodzić wszystkie rabatki.

Zwycięzca konkursu: Blanka Wąsek
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 7.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:
Emilka na śniadanie i poranną toaletę potrzebuje 35 minut, na dojście do szkoły 30 minut. O której godzinie musi wstać, jeśli do szkoły idzie na godzinę 950?

Zwycięzca konkursu: Maja Mączka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.

 

W pierwszym wagonie za lokomotywą jest 10 skrzyń. W każdym następnym wagonie jest dwa razy więcej skrzyń niż w poprzednim. Ile skrzyń jest w piątym wagonie?


 

Zwycięzca konkursu: Wojciech Żur
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 9.

 

Liczba n jest iloczynem 360 . 25. Jaki jest wynik działania: (n . 605) : (605 . 360) = ?

 

Zwycięzca konkursu: Martyna Adamska
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosowała:  Hanna Sacewicz
uczennica: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 10.

 

Spośród liczb 51, 52, 53, 54, 55 wybrano jedną i między jej cyfry wstawiono cyfrę 0. Jaka jest różnica pomiędzy nowo powstałą liczbą i wybraną na początku?

Zwycięzca konkursu: Liliana Wawszczak
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 11.

 

Ania zamiast pomnożyć pewną liczbę przez 10, podzieliła ją przez 10. Otrzymała wówczas w wyniku liczbę 600. Jaki byłby wynik, gdyby się nie pomyliła?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Wróbel
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 12.

 

W kolegium Franka Einsteina liczba uczniów zmniejszyła się w ciągu roku o 10%, zaś liczba uczennic zwiększyła się z 50% do 55%. O ile % zwiększyła się bądź zmniejszyła się liczba uczennic?

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 13.

 

Ułóż zadanie tekstowe do równania:
                                                                                           (x + 12) . 3 = 72

Zwycięzca konkursu: Maciej Ozimek
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosowała:  Lilianna Magryta
uczennica: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 

Zosia rysuje kangurki: niebieskiego, następnie zielonego, potem czerwonego, wreszcie żółtego, i znowu kolejno niebieskiego, zielonego, czerwonego, żółtego i tak dalej w tej samej kolejności. Jakiego koloru będzie siedemnasty kangurek?

Zwycięzca konkursu: Zofia Wiśniewska
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 15.

 

Dokonano dzielenia liczby 72 przez 64. Jaka jest cyfra setnych części tego ilorazu?

Zwycięzca konkursu: Michalina Kocka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 16.

 

Gdyby babcia chciała każdemu ze swoich wnucząt dać po 10 cukierków, to dla jednego z nich nie zostałoby nic. Jeśli jednak każdemu da po 8 cukierków, to wówczas pozostanie jej 6 cukierków. Ile wnucząt ma babcia?

Zwycięzca konkursu: Piotr Pecyna
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 17.

 

Kasia znalazła książkę, w której brakowało pewnej liczby kartek. Kiedy ją otworzyła, z lewej strony zobaczyła nr 24, z prawej zaś nr 45. Ile kartek brakowało pomiędzy tymi stronami?

Zwycięzca konkursu: Blanka Wąsek
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 18.

 

Dany jest trójkąt ostrokątny ABC. A1 jest punktem symetrycznym do A względem punktu B. B1 jest punktem symetrycznym do B względem punktu C. C1 jest punktem symetrycznym do C względem punktu A. Ile razy pole trójkąta A1B1C1 jest większe od pola trójkąta ABC?

Zwycięzca konkursu: Lilianna Magryta
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosowała:  Martyna Adamska
uczennica: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 19.

 

Ile jest równa wartość wyrażenia: 1000 - 100 + 10 - 1 ?

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Rząd
z grupy:"Jeżyki"
z
Przedszkola nr 2 w Lublinie

Zadanie nr 20.

 

W pokoju nauczycielskim jest 6 stołów i po 4 krzesła przy każdym z nich. 4 stoły i po 2 krzesła przy każdym z nich oraz 3 stoły i po 6 krzeseł przy każdym z nich. Ile krzeseł jest w tym pokoju?

Zwycięzca konkursu: Karolina Kawecka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 21.

 

Jaką wartość ma wyrażenie:    ?

 

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Wróbel
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 22.

 

Przedstawiona na rysunku   tarcza koła obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wykonuje jeden pełny obrót w ciągu godziny. O godzinie 1200 tarcza znajduje się w takim położeniu, jak na rysunku. Jakie będzie jej położenie o godzinie 1415?

Zwycięzca konkursu: Hanna Sacewicz
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosowała:  Liliana Wawszczak
uczennica: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 23.

 

Ewa jest o 52 dni starsza niż jej koleżanka Ania. W tym roku Ewa obchodziła urodziny we wtorek w marcu. W jakim dniu tygodnia będzie Ania w tym roku obchodziła swoje urodziny?

Zwycięzca konkursu: Ewa Kotyło
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 24.

 

Jaką liczbę należy umieścić w kółku:

31 - 4 +3 +7 - ™ = 19 ?

Zwycięzca konkursu: Amelia Bielecka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 25.

 

Pomalowano całą powierzchnię sześcianu i zużyto 7,260 kg farby. Potrzeba 1 kg farby na 1 m2. Jaka jest suma długości wszystkich krawędzi sześcianu?

Zwycięzca konkursu: Maciej Ozimek
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 26.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:
Oblicz, jakie są ceny owoców mając pewne dane ogólne: 1 kg gruszek i 1 kg jabłek oraz 1 kg mandarynek kosztuje razem 12 zł. 2 kg jabłek i 1 kg gruszek oraz 1 kg mandarynek kosztują razem 16 zł. 1 kg jabłek i 1 kg gruszek oraz 2 kg mandarynek kosztują razem 17 zł.

Zwycięzca konkursu: Maja Mączka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował:  Szymon Maleszyk
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 27.

 

Karolina umieszcza w małym kwadraciku jedną z liczb: 1, 2, 3, 4 zachowując przy tym zasadę, że w każdym wierszu i w każdej kolumnie występuje każda z wymienionych liczb. Na rysunku poniżej widzimy początek wypełnienia kwadracików. Jaką liczbę powinna umieścić w kwadraciku oznaczonym literą x?

1

  x 2
4 1    
  3    
  2    

Zwycięzca konkursu: Martyna Adamska
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 28.

 

Na jednym z poniższych rysunków liczba serc jest trzy razy większa niż liczba pozostałych figur. Na którym?

 

Zwycięzca konkursu: Ignacy Adamiec
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 29.

 

W której z następujących liczb cyfra setnych części jest  większa od cyfry setek?

                         A) 3683,253                B) 6024,2                 C) 7828,35                D) 2953,75                E) 2500,2

 

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Wróbel
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 30.

 

W kwadraciki diagramu wpisano takie liczby, że suma liczb pierwszego wiersza wynosi 3, suma liczb drugiego wiersza wynosi 8, zaś suma liczb pierwszej kolumny wynosi 4. Ile wynosi suma liczb drugiej kolumny?

 

Zwycięzca konkursu: Lilianna Magryta
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała:  Ewa Kotyło
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 31.

 

Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

                                                                          6 . 69 =
                                                                          98 : 7 =
 

Zwycięzca konkursu: Hanna Sacewicz
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 32.

 

 

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Wróbel
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 33.

 

Jaka jest powierzchnia tej figury?

 

Zwycięzca konkursu: Piotr Pecyna
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 34.

 

Wykonaj działania:

                                                                       100 - 24 + 17 - 38 =

                                                                       18 - 2 . 9 + 3 . 5 =

                                                                       4 + 4 : 2 . 4 =

 

Zwycięzca konkursu: Blanka Wąsek
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 35.

 

(10 . 100) . (20 . 80) =

A) 20000 . 80000 =          B) 2000 . 8000 =          C) 2000 . 80000 =          D) 20000 . 8000 =         E) 2000 . 800 =

 

Zwycięzca konkursu: Martyna Adamska
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował:  Maciej Ozimek
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 36.

 

Na kratkowanym papierze zaznaczono pogrubioną linią prostokąt o wymiarach 7 x 4. Ile kratek przetnie przekątna tego prostokąta?

 

 

Zwycięzca konkursu: Maja Mączka
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 37.

 

Jeżeli trójkąt posiada więcej niż dwie osie symetrii, to jest:

A) prostokątny           B) prostokątny równoramienny          C) dowolny             D) równoboczny          E) to nie jest możliwe

 

Zwycięzca konkursu: Hanna Sacewicz
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 38.

 

Cztery kwadratowe płytki ułożono tak, jak na rysunku poniżej. Długości boków dwóch z tych płytek zaznaczono na rysunku. Jaka jest długość boku największej płytki?

 

Zwycięzca konkursu: Ignacy Adamiec
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 39.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód ogrodu w kształcie prostokąta jest równy 410 m. Dłuższy bok tego ogrodu ma 140 m. Oblicz, ile razem metrów siatki trzeba zużyć na ogrodzenie jednego krótszego i dwóch dłuższych boków tego ogrodu.

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Rząd
z grupy:"Jeżyki"
z
Przedszkola nr 2 w Lublinie 

  Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosowała:  Liliana Wawszczak
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 40.

 

1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = ?

A) 11 . 5              B) 99             C) 100             D) 101              E) 50

 

Zwycięzca konkursu: Ewa Kotyło
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 41.

 

Zegarek elektroniczny (cyfrowy) śpieszy się 5 minut 36 sek. na tydzień. Jeśli w niedzielę, w południe pokazuje on dokładny czas, to jaki czas pokaże w następny piątek o piątej po południu?

A) 17:04:10             B) 17:04:15             C) 17:04:35             D) 17:04:45              E) 17:04:35

 

Zwycięzca konkursu: .......................  ............................  

Nagrodę roku szkolnego 2022/2023
wylosował:  klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

  

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2023/2024.

                                 Powrót na stronę główną