Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2010-2011

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1

Osiołek i koń niosą worki. Osiołek mówi: "Weź ode mnie jeden worek". Koń odpowiada: "Gdybym wziął od Ciebie jeden worek, to niósłbym trzy razy więcej niż Ty. Gdybyś Ty wziął ode mnie jeden worek, nieślibyśmy po tyle samo". Ile worków niósł osiołek, a ile koń?

Zwycięzca konkursu: Paweł Oniszczuk
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 2

Przyjrzyj się uważnie strzałkom, odkryj regułę według jakiej zostały narysowane i uzupełnij brakujący element:  ←← ↑↑ → → ↓↓ ←← …… .

Zwycięzca konkursu: Marek Pawłowski
uczeń:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 3

Za 6kg czereśni i 7kg truskawek mama Zosi zapłaciła 45zł. Za 5kg czereśni i 7kg truskawek zapłaciła 41zł. Ile kosztował kg czereśni, a ile kg truskawek?

Zwycięzca konkursu: Michał Maruszewski
uczeń:
klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Zadanie nr 4
. Suma trzech kolejnych liczb dwucyfrowych jest równa 42. Jakie to liczby?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Bartnik
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

 Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosowała: Katarzyna Krzyżanowska

uczennica klasy trzeciej "c"
 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Zadanie nr 5

Ile miałem cukierków? Próbowałem rozłożyć je do torebek po 8, po 4, po 2 cukierki i zawsze zostawał mi jeden. Czy to zadanie ma tylko jedno rozwiązanie?

Zwycięzca konkursu: Przemysław Zbiciak
uczeń:
klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Zadanie nr 6

Na jabłoni wisiało 36 jabłek, pierwszego dnia spadła jedna czwarta jabłek, drugiego jedna trzecia tego, co zostało, trzeciego dnia połowa tego, co zostało po drugim dniu, czwartego dnia spadła reszta jabłek. Oblicz, ile jabłek spadło czwartego dnia.

Zwycięzca konkursu: Łukasz Osior
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 7

Było siedem patyków, ale niektóre z nich połamano na trzy części i teraz jest siedemnaście patyków. Ile patyków połamano?

Zwycięzca konkursu: Marek Pawłowski
uczeń:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 8

Na ogrodzenie kwadratowej działki tata Marcina kupił 681 metrów siatki. Oblicz, ile siatki zostanie tacie, jeśli wiadomo, że jeden bok działki ma 166 m, a brama wjazdowa, która ma być wykonana z drewna mierzy 9 m.

Zwycięzca konkursu: Patrycja Sosińska
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Zadanie nr 9

Mateusz i Dawid mają razem 18 lat, Dawid i Piotr – 23 lata, a Mateusz i Piotr – 19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

Zwycięzca konkursu: Julia Grabarczuk
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

            Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosowała: Adrianna Dados
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 3  im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Zadanie nr 10
Wstaw odpowiedni znak (<, =, >)

(8244 : 9 + 5364 : 3) : 2 ..... (5 . 2476 + 2847 : 3) + (84363 : 3)

Zwycięzca konkursu: Michał Maruszewski
uczeń:
klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Zadanie nr 11
Zapisz liczbę 20 za pomocą pięciu dwójek i znanych działań.

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Zalewska
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 12
Oblicz różnicę wyników poniższych działań:
                                         8244 : 9 : 2 =
                                         5 . 2476 + 2847 : 3 =

Zwycięzca konkursu: Julia Wójcik
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 13

Na 3 tygodnie przed egzaminami Paweł postanowił rozwiązać wszystkie testy ze specjalnie zakupionego zbioru zadań. W pierwszym tygodniu rozwiązał 0,3 wszystkich testów i jeszcze dwa z nich, w drugim tygodniu – połowę tego, co mu pozostało i jeszcze trzy testy. Na ostatni tydzień zostało mu 10 testów. Ile testów zawierała książka?

Zwycięzca konkursu: Marek Pawłowski
uczeń:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. 

            Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Michał Brodziak
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej  nr 10  im. Henryka  Sienkiewicza w Lublinie. 

Zadanie nr 14

Mikołaj miał do rozdania 128 prezentów w ciągu trzech dni. Pierwszego i trzeciego dnia rozdał 88 prezentów. Drugiego i trzeciego rozdał 92 prezenty. Ile prezentów rozdał każdego dnia?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Ścierzyńska
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 15

Ojciec jest 5 razy, a dziadek 8 razy starszy od Janka. Suma lat przeżytych przez wszystkich trzech jest mniejsza od 112, a większa od 84. Oblicz, ile lat ma każdy z nich.

Zwycięzca konkursu: Marek Pawłowski
uczeń:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 16
Oblicz różnicę wyników poniższych działań: 8244 : 9 . 2 =
                                                                                  5 . 2476 + 2847 : 3 =

Zwycięzca konkursu: Emilia Oniszczuk
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 17

Babcia upiekła pierogi dla wnuków. Policzyła je i pomyślała: „Jeżeli każdemu wnukowi dam po 5 pierogów, to mi zabraknie 3, jeżeli zaś dam po 4, to zostaną mi 3”. Oblicz, ilu babcia miała wnuków?

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 18

W ogródku były 182 kwiatki. 28 zwiędło, a wyrosło 5 razy więcej chwastów. Mama wycięła 40 chwastów, a dosadziła 80 kwiatków. Dwa dni później zwiędła połowa roślin, a cztery dni później wyrosło 865 roślin. Za osiem dni wyrosły 34 rośliny, a zwiędło 17. Ile roślin rośnie w tej chwili w ogrodzie? 

     Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosowała: Klaudia Stanio
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 3  im. Piotra  Firleja w Lubartowie.

Samochód pewnej marki traci w ciągu roku 20% swojej war którym roku użytkowania samochodu straci on połowę swojej pierwotnej wartości.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 20

Podziel narysowaną figurę na 4 jednakowe części:

       

 

         
         
         
         

 

Zwycięzca konkursu: Łukasz Osior
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 21

Ślimak wspina się na drzewo wysokie na 10 m. W ciągu dnia podnosi się o 4 m, a w ciągu nocy obsuwa się o 3 m. Po ilu dniach ślimak dostanie się na wierzchołek drzewa?

Zwycięzca konkursu: Patrycja Sosińska
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Zadanie nr 22

Dziadek Marcela postanowił swoją prostokątną działkę o wymiarach 12 m i 18 m obłożyć dookoła kwadratowymi płytkami o boku ½ m (lub 50 cm). Oblicz, ile musi przygotować pieniędzy, jeśli jedna płytka kosztuje 9 zł.

Zwycięzca konkursu: Patrycja Sosińska
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosowała: Adrianna Dados
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 3  im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Zadanie nr 23
Ile końców ma 5 i pół kija?

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń:
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

Zadanie nr 24

Dziadek Marcela postanowił na środku swojej prostokątnej działki o wymiarach 12 m i 18 m wyłożyć kwadratowymi płytkami o boku ½ m (lub 50 cm) ścieżki według planu zamieszczonego na rysunku. Oblicz, ile musi przygotować pieniędzy, jeśli jedna płytka kosztuje 9 zł.

Zwycięzca konkursu: Julia Chojnacka
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Zadanie nr 25

Mamy dwie patelnie. Na każdej zmieścimy tylko jednego kotleta. Jedna strona kotleta smaży się w ciągu jednej minuty. W jakim najkrótszym czasie usmażymy na tych patelniach trzy kotlety?

Zwycięzca konkursu: Marek Pawłowski
uczeń:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 26

Rozwiąż rebus:

ZIEL
NIKI

 

Zwycięzca konkursu: Natan Marciniak
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosowała: Tamara Karolak
uczennica: klasy drugiej
ze Szkoły Podstawowej  nr 15  im. Szarych Szeregów w Kaliszu. 

Zadanie nr 27

Napisz 23 za pomocą czterech dwójek.

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Zalewska
uczennica:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Zadanie nr 28
Jaka powinna być następna litera?      Z, D, C, S, O, .......

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 29

Ania jest o pięć lat młodsza od Pauliny. Ile lat ma obecnie każda z dziewcząt, jeżeli 5 lat temu Paulina była 2 razy starsza od Ani?

Zwycięzca konkursu: Szymon Dzik
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Zadanie nr 30
W miejsce kropek wstaw odpowiednią liczbę:
                                                                                            0, 3, 8, 11, 14, ........, 28

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosował: Piotr Tokarczyk
uczeń: klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 18  im. Jana Kusocińskiego w Kaliszu. 

Zadanie nr 31
Suma dwóch liczb równa się 30, a różnica kwadratów tych liczb wynosi 120. Znajdź te liczby.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 32
Która z liczb nie pasuje do pozostałych, uzasadnij dlaczego: 0, 2, 8, 12, 48, 1, 6, 3.

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń:
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

Zadanie nr 33

Gdyby Aleksander Wielki umarł o 5 lat wcześniej, panowałby  1/4 swego życia, gdyby zaś żył o 9 lat dłużej, panowałby połowę swego życia. Ile lat żył i ile lat panował?

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 34

Czwartą część bajkowego ciasta „Trójkątnego” stanowi radość, połowę trud, a reszta to zapał. Oblicz, ile zapału trzeba zgromadzić do przygotowania 8 kg tego niezwykłego specjału.

Zwycięzca konkursu: Julia Grabarczuk
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Zadanie nr 35
Nazwij kolejne trzy liczby:
                                 1.
103   = 1 000 - to tysiąc
                                 2.
106   = 1 000 000 - to milion
                                 3.
109   = 1 000 000 000 - to miliard
                                 4.
1012 = 1 000 000 000 000 - to ...........................
                                 5.
1015 = 1 000 000 000 000 000 - to ...........................
                                 6.
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 - to ...........................

Zwycięzca konkursu: Mateusz Bartczak
uczeń:
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosowała: Julia Grabarczuk
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

Zadanie nr 36

Która z liczb nie pasuje do pozostałych, uzasadnij dlaczego:

                                                                           0, 2, 8, 12, 48, 1, 6, 4.

 

Zwycięzca konkursu: Bartłomiej Zbiciak
uczeń:
klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Zadanie nr 37

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań.
 

Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, oblicz, ilu uczniów brało udział w ankiecie.
 

Zwycięzca konkursu: Patrycja Kowalczyk
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

Zadanie nr 38

Czwartą część ciasta „Trójkątnego” stanowią słodkie rodzynki, połowę mąka z dodatkami, a resztę ser. Oblicz, ile sera należy przygotować do upieczenia 8 kg niezwykłego ciasta.

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Olszówka
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 39
Nazwij kolejne trzy liczby:
                                 1.
1012 = 1 000 000 000 000 - to bilion
                                 2.
1015 = 1 000 000 000 000 000 - to biliard
                                 3.
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 - to trylion
                                 4. 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 - to ...........................
                                 5.
1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to ...........................
                                 6.
1036 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to ...........................

Zwycięzca konkursu: Julia Grabarczuk
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosowała: Karolina Twardowska
uczennica:
klasy trzeciej "e"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Zadanie nr 40
Marcel ma 28 zł w 7 monetach, jakie są to monety, jeśli 5 z nich to nie są monety, ani 1, ani 2 złotowe?

Zwycięzca konkursu: Przemysław Zbiciak
uczeń:
klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Zadanie nr 41

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań.


Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, oblicz, o ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem niż informatyką?

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń:
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

Zadanie nr 42

Jaką liczbę należy wstawić w wolne miejsce?

16 7 3
9 ... 12
8 4 16

 

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Olszówka
uczennica:
klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Zadanie nr 43
Nazwij kolejne trzy liczby:
                            1.
1012 = 1 000 000 000 000 - to bilion
                            2.
1015 = 1 000 000 000 000 000 - to biliard
                            3.
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 - to trylion
                            4. 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 - to kwadrylion
                            5.
1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to kwintylion
                            6.
1036 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to sekstylion
                            7. 1042 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to ...........................
                            8. 1048  - to ...........................
                            9. 1054  - to ...........................

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosowała: Julia Wójcik
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Zadanie nr 44

1/4 część bajkowego ciasta „Trójkątnego” stanowi radość, 1/2 trud, a reszta to zapał. Oblicz, ile zapału trzeba zgromadzić do przygotowania 8 kg tego niezwykłego specjału.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 45

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań.


Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, oblicz, ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 46

Jaką liczbę należy wstawić w wolne miejsce?

20 10 4
9 ... 9
12 8 16

 

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 47
Nazwij kolejne trzy liczby:
                      1.
1012 = 1 000 000 000 000 - to bilion
                      2.
1015 = 1 000 000 000 000 000 - to biliard
                      3.
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 - to trylion
                      4. 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 - to kwadrylion
                      5.
1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - to kwintylion
                      6.
1036 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
                                       - to sekstylion
                      7. 1042 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
                                       - to septylion
                      8. 1048      - to oktylion
                      9. 1054      - to nonylion
                    10. 1060      - to .......................
                    11. 10100    - to .......................
                    12. 10600    - to .......................  .
 

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 48

Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu piętnastu minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje dwudziestu minut. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 1045 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosował/a: Brak nadesłanych poprawnych rozwiązań
  

Zadanie nr 49

Diagram przedstawia oceny z zachowania wystawione 80 uczniom pewnego gimnazjum. W oparciu o diagram rozwiąż następujące zadanie:

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 50

Rozwiąż rebus:
                                                                      
S
                                                 W I A

 

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 51

Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 1/4 godziny, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje 1/3 godziny. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 1045 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 52

Diagram przedstawia oceny z zachowania wystawione 80 uczniom pewnego gimnazjum. W oparciu o diagram rozwiąż następujące zadanie:

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 53
Wstaw znaki działań arytmetycznych tak, aby wynik działania był prawdziwy.

                                                              [(5 ... 10)... 12] ... 6 ... 18 = 1

Zwycięzca konkursu: Karol Poleszczuk
uczeń: klasy drugiej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

             Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosował: Karol Poleszczuk
uczeń: klasy drugiej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

     Nagrodę roku szkolnego 2010/2011
wylosował:
Piotr Tokarczyk
uczeń
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2011/2012.

                                                     Powrót na stronę główną