Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2011-2012

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1

Diagram przedstawia oceny z zachowania wystawione 80 uczniom pewnego gimnazjum. W oparciu o diagram rozwiąż następujące zadanie:

                 Oblicz, o ilu więcej uczniów otrzymało ocenę dobrą niż poprawną.

Zwycięzca konkursu: Przemysław Zbiciak
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
.

Zadanie nr 2

Patryk podzielił kwadraty na dwie równe części czterema sposobami, a jak ty podzielisz pozostałe kwadraty?


Zwycięzca konkursu: Piotr Krasuski
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
.

Zadanie nr 3

Diagram przedstawia oceny z zachowania wystawione 80 uczniom pewnego gimnazjum. W oparciu o diagram rozwiąż następujące zadanie:

                 Oblicz, o ilu mniej uczniów otrzymało ocenę wzorową niż dobrą.

 

Zwycięzca konkursu: Karol Poleszczuk
uczeń: klasy trzeciej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Zadanie nr 4

Przyjrzyj się dokładnie napisanym liczbom. Odkryj zasadę, według której zostały zapisane, w miejsce kropek wpisz odpowiednią propozycję.

12    7    9    10    6    13 ..... 16   0    19

Zwycięzca konkursu: Błażej Fedorowic
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Piotr Tokarczuk
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej
nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

Zadanie nr 5

Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

                Ile procent uczniów głosowało na Adama?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Śliwińska
uczennica: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6

Którego z przedstawionych poniżej elementów nie wykorzystasz przy budowaniu kwadratu. Pamiętaj, że w czasie układania figury elementy można obracać!

Zwycięzca konkursu: Małgorzata Gazda
uczennica: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Zadanie nr 7

Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

                Jaka część uczniów głosowała na Agatę?
                                              A. mniej niż 1/4 ogółu
                                              B. mniej niż 1/3, ale więcej niż 1/4 ogółu
                                              C. więcej niż 1/3, ale mniej niż 2/5 ogółu
                                              D. więcej niż 2/5 ogółu

Zwycięzca konkursu: Mateusz Suszek
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 8

Wojtek spojrzał na ostatnią, przeczytaną stronę książki i odczytał liczbę 24. Książka, którą czyta ma w sumie trzy razy więcej stron niż już przeczytał. Oblicz, ile kartek zostało Wojtkowi jeszcze do przeczytania.

Zwycięzca konkursu: Przemysław Zbiciak
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
. 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Piotr Tokarczuk
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej
nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

Zadanie nr 9

Anna kupiła kilka jednakowych ściereczek w cenie 1,80zł za sztukę. Zależność kosztu zakupu „y” od ilości kupionych ściereczek „x” wyraża wzór:
                                                             A.        y = 1,8 . x
                                                             B.        y = 1,8 + x
                                                             C.   x : y = 1,8
                                                             D.        y = x : 1,8

                 Podaj prawidłową odpowiedź, uzasadnij swój wybór.
 

Zwycięzca konkursu: Mateusz Suszek
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 10

Długopis kosztuje 18 zł, pióro jest o 28 zł droższe od długopisu, a ołówek jest 8 razy tańszy od długopisu i pióra razem wziętych. Oblicz, czy 100 zł wystarczy na zakup tych przyborów i nowego piórnika za 28 zł.
 

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Zadanie nr 11

Dane z ogłoszenia wykorzystaj do rozwiązania zadania:
                               Biuro podróży.
                               Wynajęcie przewodnika - 180 zł za dzień.
                               Wynajęcie autokaru - 25 zł opłata manipulacyjna + 1,50 zł za każdy kilometr.
Oblicz przybliżony koszt trzydniowej wycieczki autokarowej z Lublina do Kalisza (odległość ok. 400km).
 

Zwycięzca konkursu: Julia Gwiazdowska
uczennica: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 12

                                                          β   α   δ    π

Symbol β ma wartość równą 4, przyjrzyj się dokładnie tabeli, oblicz wartości odpowiadające pozostałym znakom i wpisz je w miejsce kropek.
                                            
β = 4         α = ....        δ = ....         π = ....

Zwycięzca konkursu: Julia Gwiazdowska
uczennica: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 13

Wakacyjny apartament do wynajęcia, 350 zł od osoby za każdy dzień pobytu. Dodatkowo jednorazowa opłata za użytkowanie 280 zł. Oblicz tygodniowy koszt wynajmu apartamentu dla trzyosobowej rodziny.
 

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Przemysław Zbiciak
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej
nr 44 im. Orląt Lwowskich w Lublinie. 

Zadanie nr 14


                                                          
      Do matematycznej maszynki wpadła liczba 5 po trzech operacjach (działaniach arytmetycznych) z maszyny wyskoczyła liczba 30. Co się stanie jak do tej samej maszynki wrzucimy liczbę 7? Wpisz w miejsce kropek odpowiednią liczbę.
 

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 15

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:   y = -0,05x + 45. Oblicz, ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200km? Zapisz obliczenia.
 

Zwycięzca konkursu: Natalia Kurzawa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Zadanie nr 16

Skrzynka napełniona jabłkami waży 12kg. Skrzynka napełniona jabłkami do połowy waży 7kg. Jaka jest waga pustej skrzynki?

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Zadanie nr 17

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:   y = -0,05x + 45. Napisz, jaką pojemność ma bak tego samochodu?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował: Mateusz Suszek
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej
nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

Zadanie nr 18

Wysokość każdej kondygnacji w bloku wynosi 3 metry. Jaką wysokość ma blok Marka, jeśli jest to blok 5 - piętrowy?

 

Zwycięzca konkursu: Julia Gnaś
uczennica: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 19

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:   y = -0,05x + 45. Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak? Zapisz obliczenia.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 20

Marcin musi rozłożyć koła hula-hop na krawędziach kwadratowej planszy tak, aby na każdej było ich 4. Oblicz, ile minimalnie kół potrzebuje chłopiec, aby wykonać to zadanie.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 21

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:   y = -0,05x + 45. Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosowała: Natalia Kurzawa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej
nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 
Zadanie nr 22

Z czterech zapałek zrób pół nie przełamując ich na części.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 23

Rebus matematyczny:


 

Zwycięzca konkursu: Małgorzata Gazda
uczennica: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Zadanie nr 24

Rozwiąż rebus matematyczny:


                                                                           
Hasło: ------------------------------------------ .
 

Zwycięzca konkursu: Oskar Ziembrowicz
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 25

Maciek pędzi rowerem z prędkością 30 kilometrów na godzinę. W ciągu ilu sekund przejedzie 100 metrów?

Zwycięzca konkursu: Paulina Krupka
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosowała: Karolina Domańska
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 26

Po obniżce ceny towaru o połowę, towar kosztuje 54 zł. Oblicz, jaka byłaby cena tego towaru, gdyby jego cenę podniesiono o połowę.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 27

Agatka ma tyle samo sióstr co braci, a jej brat Jacek ma dwa razy więcej sióstr niż braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie?

Zwycięzca konkursu: Piotr Tokarczyk
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Zadanie nr 28
Oblicz sumę, sumy cyfr liczby tworzącej datę: 10. 03. 2012. 

Zwycięzca konkursu: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 29
Liczbę 49 zapisz za pomocą pięciu czwórek i znaków działań.

Zwycięzca konkursu: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 30
Oblicz różnicę, sumy cyfr liczby tworzącej datę: 23. 03. 2012.

Zwycięzca konkursu: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosował: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

Zadanie nr 31

Starożytni Rzymianie używali różnych jednostek długości, między innymi kroku i stopy. Wiadomo, że 3 kroki i 1 stopa to dwa razy więcej niż 3 stopy i 1 krok. Ile stóp liczy krok?

Zwycięzca konkursu: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 32

Janek zbudował wieżę z klocków, która ma 120 cm i jest półtora raza większa od wieży Tadeusza. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w dm.

Zwycięzca konkursu: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 33

Asia, Basia i Kasia mają razem 44 cukierki. Asia ma dwa razy więcej cukierków niż Basia i trzy razy więcej niż Kasia. Ile cukierków ma Asia?

Zwycięzca konkursu: Piotr Krasuski
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
.

Zadanie nr 34

Hubert zbudował wieżę z klocków, która ma 12 dm wysokości i jest półtora raza większa od wieży Norberta. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w cm. 

Zwycięzca konkursu: Mateusz Suszek
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
. 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosowała: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

Zadanie nr 35

Pewien samochód spala 5 litrów benzyny na sto km, a litr benzyny kosztuje 3zł. Jaką odległość przejedziemy tym samochodem za równowartość biletu autobusowego (1zł 50gr)?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 36

Zbigniew zbudował wieżę z klocków, która ma 12 dm wysokości i jest półtora raza większa od wieży Konrada. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w mm.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 37

Gdy Kubuś Puchatek wychodził ze swojej Chatki na urodziny Kłapouchego, garnek pełen miodu, który niósł mu w prezencie, ważył 5kg. Kiedy Puchatek był w połowie drogi do Kłapouchego, garnek ważył jedynie 3kg, gdyż była w nim tylko połowa miodu. Ile kilogramów miodu było w garnku na początku?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 38

Emil zbudował wieżę z klocków, która ma 18 dm wysokości i jest półtora raza większa od wieży Grzegorza. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w mm.

Zwycięzca konkursu: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 39
Liczbę 2184 przedstaw w postaci iloczynu trzech kolejnych liczb naturalnych.

Zwycięzca konkursu: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.
  
Zadanie nr 40

Opiekun zwierząt przygotowywał karmę dla niedźwiedzi. Najpierw przygotował 12 porcji dla dorosłych osobników, a potem połowę z przygotowanych już porcji podzielił na ćwiartki i przygotował porcyjki dla małych niedźwiadków. Oblicz, ile wszystkich porcji przygotował opiekun dla dorosłych i małych niedźwiedzi.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 41

Pięciu przyjaciół wybiera się do lasu. Trzech z nich ma zbierać jeżyny, a pozostali dwaj maliny. Na ile sposobów mogą się podzielić na takie dwie grupy?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 42

Na zbudowanie kwadratu i prostokąta Martyna wykorzystała 48 jednakowych patyczków. Jeden bok kwadratu zbudowała z 3 patyczków, a jeden z boków prostokąta z dwa razy większej liczby patyczków. Oblicz, o ile więcej patyczków wykorzystała Martyna na zbudowanie drugiego boku prostokąta niż na jeden bok kwadratu.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 43

Jaś zjada pizzę w 10 minut, Małgosia w 15 minut. W ile minut zjedzą razem wspólną pizzę?

Zwycięzca konkursu: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosowała: Alicja Widz
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 44
Waga brutto butelki napełnionej do czwartej części wodą jest równa 45 dag, gdy dolejemy wody do połowy, wtedy waga brutto wzrośnie do 85 dag. Oblicz, ile dag wody mieści się w tej butelce.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 45

Podaj przykład czterech kolejnych nieparzystych liczb naturalnych, których suma jest podzielna przez 63.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 46

Waga brutto butelki napełnionej do czwartej części wodą jest równa 45 dag, gdy dolejemy wody do połowy, wtedy waga brutto wzrośnie do 85 dag. Oblicz, ile jest równa waga netto wody wypełniającej w całości butelkę.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 47

Piotruś wziął do szkoły tabliczkę czekolady (24 kostki). Na pierwszej przerwie zjadł kilka kostek, na drugiej tyle samo, a na trzeciej tyle, co na pierwszej i drugiej razem. Zostało mu tyle kostek, ile zjadł do tej pory. Ile kostek zjadł Piotruś na pierwszej przerwie?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosował: Szymon Kulik
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.
  

Zadanie nr 48

Butelka napełniona do czwartej części wodą waży 45 dag, gdy dolejemy wody do połowy, wtedy waga brutto wzrośnie do 85 dag. Oblicz, ile dag wody mieści się w tej butelce. 

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 49
Wyjaśnij, dlaczego liczba 1011 – 109 jest podzielna przez 9.

Zwycięzca konkursu:  ............................... 

     Nagrodę roku szkolnego 2010/2011
wylosował:
Piotr Tokarczyk
uczeń
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2012/2013.

                                                     Powrót na stronę główną