Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2022-2023

     

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013

  Zadania tygodnia - 2013/2014
  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
 

 

  

 Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała:  Marta Orchowska
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

  

.Zadanie nr 1.

 

Ułamek zwykły mniejszy od i większy od to np. .......  .

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

.Zadanie nr 2.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Do szkoły zakupiono zielone i niebieskie szarfy. Zielonych było 3 razy więcej niż niebieskich, wszystkich było 92. Ile było niebieskich szarf, a o ile więcej zielonych?

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 3.

 

Pomóż Zosi wypełnić blankiety na poczcie:


 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 4.

 

Zamiast dodać do pewnej liczby liczbę 27, Jasi odjął od nie 27. Jaka jest różnica pomiędzy wynikiem poprawnym, a tym, który otrzymał Jasio?

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Antoni Rząd
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 5.

 

Marek miał 4 lata, gdy urodziła się jego siostra. Dziś zgasił wszystkie 9 świeczek na swoim urodzinowym torcie. Jaka jest dziś różnica wieku pomiędzy nim i jego siostrą?

Zwycięzca konkursu: Filip Laskowski
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 6.

 

Suma dwóch liczb jest o 459 większa od jednego ze składników, a ten składnik jest o 17 większy od drugiego. Suma tych dwóch liczb wynosi ... .

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 7.

 

Oblicz stosując poznane własności:

                                                                           96 : 6 =
                                                                          258 . 5 =

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 8.

 

Oblicz:

                                                                           4 . 7 =
                                                                           27 : 9 =
                                                                           3 . 200 =
                                                                           600 : 3 =
                                                                           47 . 5 + 36 . 6 =

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Filip Laskowski
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

  

Zadanie nr 9.

 

Złotnik postanowił rozciąć złoty sześcian o krawędzi 4 cm na małe sześcianiki o krawędzi po 1 cm. Ile małych sześcianików otrzyma?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 10.

 

Na poniższym rysunku przedstawiona jest droga od miasta A do miasta B (linia ciągła), a także objazd (linia przerywana), spowodowany remontem odcinka CD. O ile kilometrów wydłuży się droga z miasta A do miasta B na skutek tego objazdu?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 11.

 

Ania uzyskała na półrocze średnią ocen 4,8. Miała pięć piątek, dwie szóstki, dwie czwórki. Dziesiątą oceną była ... .

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 12.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kwadrat o boku 38 cm podzielono na dwa jednakowe prostokąty. Oblicz obwód jednego z nich.

 

Zadanie nr 13.

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

 

Oblicz sposobem pisemnym:

123 . 3 =                    205 . 4 =                      284 : 2 =                    324 : 6 =

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Antoni Rząd
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 

Pełna bańka waży 25 kg, napełniona zaś do połowy waży 13 kg. Ile waży pusta bańka ?

 

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 15.

 

Który z poniższych wyników nie jest identyczny z różnicą: 671 - 389?

    771 - 489,             681 - 399,            669 - 391,              1871 - 1589,           600 - 318

 

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 16.

 

Tysiąc miliardów zapisz jako potęgę liczby dziesięć.

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 17.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol pomyślał o pewnej liczbie, gdy odjął ją od ilorazu liczb 72 i 3 w wyniku otrzymał 18. O jakiej liczbie pomyślał Karol?

 

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował: Ignacy Adamiec
uczeń: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 18.

 

W magazynie znajduje się 5 kg towaru o wartości 525 złotych. Oblicz cenę 1 kg tego towaru.

 

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 19.

 

W spiżarni babci znajduje się słoik zawierający 650 g dżemu. Wnuczek Tomek wyjada z niego codziennie 5 łyżeczek dżemu. Każda łyżeczka zawiera 6 g dżemu. Ile dżemu zostanie w słoiku po 20 dniach?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 20.

 

Na drucie telegraficznym siedziały jaskółki. W pewnej chwili 5 jaskółek odfrunęło, a po pewnym czasie 3 jaskółki powróciły. Wówczas na drucie siedziało 12 jaskółek. Ile ich było na początku?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 21.

 

W pewnej rodzinie jest troje dzieci w takim wieku, że najmniejsza wspólna wielokrotność liczb ich lat wynosi 48. Średnie dziecko jest o cztery lata młodsze od najstarszego i o cztery lata starsze od najmłodszego. Najmłodsze dziecko ma ........ lat, a najstarsze ......... lat.

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Szymon Maleszyk
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 22.

 

Ułóż zadanie tekstowe do działania: 3 . (27 + 45) = 216.

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 23.

 

Rok szkolny ma 42 tygodnie. Ile to dni?

Zwycięzca konkursu: Liliana Wawszczak
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 24.

 

Każde z jedenaściorga dzieci kangurzycy ma po jedenaścioro dzieci, z których każde ma również jedenaścioro dzieci. Ile prawnucząt ma kangurzyca?

Zwycięzca konkursu: Liliana Magryta
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 25.

 

Które liczby leżą jednocześnie wewnątrz prostokąta i koła, ale nie wewnątrz trójkąta?

Zwycięzca konkursu: Ignacy Adamiec
uczeń klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosowała: Ewa Kotyło
uczennica: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 26.

 

Wskazówka godzinowa zegara zakreśla kąt prosty w ciągu ............. .

 

Zwycięzca konkursu: Ewa Michałowska
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 27.

 

Wykonaj działania:

                                                 43 + 8 - 26 - 16 + 9 =
                                                 56 - 3 . 9 + 36 : 4 =
                                                 (42 + 18) : 3 . 5 =

Zwycięzca konkursu: Blanka Wąsek
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 28.

 

Rozwiąż równanie:

                                                 4 . x + 15 = 55

            Narysuj graf do tego równania.

Zwycięzca konkursu: Amelia Pyzik
uczennica klasy: drugiej "f"
ze
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Zadanie nr 29.

 

Jaka jest najmniejsza możliwa liczba dzieci w rodzinie Kowalskich, jeśli każde dziecko ma co najmniej jednego brata i co najmniej jedną siostrę?

 

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Rząd
przedszkolak grupy: "Jeżyki"
z
Przedszkola nr 2 w Lublinie

Zadanie nr 30.

 

Na ulicy Kolorowej budynki pokolorowane są od 1 do 5 (patrz rysunek poniżej). Każdy z tych budynków jest w jednym z kolorów: niebieskim, czerwonym, żółtym, różowym, zielonym. Wiadomo że:
                                                       - Budynek czerwony sąsiaduje jedynie z budynkiem niebieskim.
                                                       - Budynek niebieski sąsiaduje z czerwonym i zielonym.
            Jaki kolor ma budynek nr 3?

 

Zwycięzca konkursu: Karol Pszenny
uczeń klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała: Aleksandra Wróbel
uczennica: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 31.

 

Prostokąt o wymiarach 1,6 cm i 0,4 cm i pewien kwadrat mają równe pola. Obwód tego kwadratu wynosi ... .

 

Zwycięzca konkursu: Lilianna Magryta
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 32.

 

Rozwiąż równania i sprawdź:

(52 - 17) - a = 19                    (56 +16) : x = 9                 X : (78 - 69) = 4

 

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 33.

 

Długość trasy trzyetapowego wyścigu kolarskiego wynosiła 385 km. Pierwszy i trzeci etap miały po 121 km. Oblicz długość drugiego etapu.

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 34.

 

Piotruś otwiera książkę i zauważa, że suma numerów strony lewej i strony prawej jest równa 21. Ile wynosi iloczyn tych dwóch liczb?

 

Zwycięzca konkursu: Sandra Chruścicka
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosowała: Ewa Kotyło
uczennica: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 35.

 

 

Ile białych kwadratów trzeba zacieniować, aby liczba zacieniowanych kwadratów była dokładnie połową liczby kwadratów białych?

           
           
           
           

 

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 36.

 

Układając jeden przy drugim milion sześcianów o krawędzi 1mm otrzymamy odcinek o długości .......... ?

 

Zwycięzca konkursu: Ignacy Adamiec
uczeń klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 37.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek miał 36 kredek w kolorach czerwonym, żółtym i purpurowym. Czerwonych i żółtych kredek było 21, żółtych i purpurowych 27. Ile kredek każdego koloru miał Tomek?

 

Zwycięzca konkursu: Krzysztof Domański
uczeń klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 38.

 

Ładowność Żuka wynosi 900 kg. Załadowano do niego 118 paczek po 6 kg. Ile jeszcze takich paczek można załadować?

 

Zwycięzca konkursu: Blanka Wąsek
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosowała: Ewa Michałowska
uczennica: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 39.

 

Ojciec Wirgiliusz ma pod opieką 143 dzieci. Codziennie na śniadanie każde dziecko otrzymuje półlitrowy kubek mleka. Mleko od jednej krowy wystarcza dla 40 dzieci. Ile co najmniej krów musi Ojciec Wirgiliusz trzymać w oborze?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Wróbel
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 40.

 

Pięć identycznych arkuszy przezroczystej folii pokratkowano, następnie na każdym z arkuszy zaczerniono pewną liczbę kwadracików. Na który z arkuszy folii oa A do E należy nałożyć przedstawiony na rysunku arkusz , aby otrzymać całkowicie zaczerniony prostokąt?
 

 

Zwycięzca konkursu:  

Nagrodę roku szkolnego 2021/2022
wylosował:  Filip Laskowski

uczeń: klasy 1-szej b
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

  

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2022/2023.

                                                     Powrót na stronę główną