Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2012-2013

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1

Dwóch Mikołajów rozdało już prawie wszystkie prezenty. Gdyby pierwszy oddał drugiemu jeden prezent, to mieliby tyle samo prezentów, a gdyby drugi oddał pierwszemu jeden prezent, to pierwszy miałby ich dwa razy więcej niż drugi. Ile prezentów zostało każdemu z nich?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

.Zadanie nr 2

Martyna ma 7 znaczków z rybami, 4 razy więcej z papugami i o 16 mniej niż z rybami i papugami - znaczków z końmi. Wszystkie swoje znaczki chce rozłożyć na 9 stronach swojego klasera po równo na każdej. Oblicz, ile znaczków będzie na jednej stronie.

Zwycięzca konkursu: Agata Sowa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 3

Prawdziwy Mikołaj zawsze mówi prawdę, fałszywy Mikołaj zawsze kłamie. Wiadomo, że wśród Mikołajów A, B i C jest dwóch prawdziwych i jeden fałszywy. A mówi: „Mikołaj B jest fałszywy”. B mówi: „Mikołaj C jest prawdziwy”. C mówi: „Mikołaj A jest fałszywy”. Który z nich jest fałszywym Mikołajem?

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 4

Martyna ma 7 znaczków z rybami, 4 razy więcej z papugami i o 19 mniej niż z rybami i papugami - znaczków z końmi. Wszystkie swoje znaczki chce rozłożyć na 3 stronach swojego klasera, po równo na każdej. Oblicz, ile znaczków będzie na jednej stronie.

Zwycięzca konkursu: Oliwia Śliwińska
uczennica: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.
  
Zadanie nr 5

Pewien Mikołaj niósł z miasta A do miasta B wór z prezentami. Gdy był dokładnie w połowie drogi, spotkał zaprzęg reniferów, który zabrał go do miasta B. Po rozdaniu wszystkich prezentów Mikołaj wrócił pieszo do miasta A. W którą stronę podróżował dłużej, jeśli z pustym workiem szedł dwa razy szybciej niż z pełnym?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Śliwińska
uczennica: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6

Działka pana Krzysztofa ma kształt kwadratu, po zasianiu roślin kwiatowych działka ma kształt zaprezentowany na rysunku w pomniejszeniu. Pan Krzysztof chce ogrodzić palisadą z siatki obszar zaznaczony na rysunku. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje na ogrodzenie przedstawionego fragmentu działki.

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 7

9 Mikołajów w 30 minut rozda 60 prezentów. Ile prezentów rozda 36 Mikołajów w ciągu trzech godzin?

Zwycięzca konkursu: Wiktoria Borek
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 8

Pod tymi kwadratami kryją się cenne figurki z kolekcji Pana Adama. Ile kosztuje każda figurka, jeśli wiadomo, że wszystkie razem kosztują 450 zł, a każda następna figurka po pierwszej jest dwa razy droższa od swojej poprzedniczki.

Zwycięzca konkursu: Oliwia Śliwińska
uczennica: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 9
Który wielokąt ma trzy razy więcej przekątnych niż boków?

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Szymon Kulik
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 10

Na podstawie poniższych informacji dopisz imiona chłopców pod ich sylwetkami, a następnie dopasuj podane wysokości do odpowiednich postaci (1m 35 cm, 1675 mm, 178 cm, 14 dm). Andrzej jest tylko mniejszy od Alfreda. Aleksander jest tylko większy od Adama.

                    ..................   ..................   ..................   ..................
                    ..................   ..................   ..................   ..................   

 

Zwycięzca konkursu: Ewa Górska
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 11

Dwóch sąsiadów wybrało się po zakupy. Jeden z nich kupił 2 kg pomarańczy i 1 kg cytryn i zapłacił 7 zł, a drugi 2 kg cytryn i 1 kg pomarańczy i zapłacił 8 zł. Ile kosztował 1 kg pomarańczy, a ile 1 kg cytryn?

Zwycięzca konkursu: Wiktoria Dejko
uczennica: klasy trzeciej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

Zadanie nr 12
Rozwiąż rebus:

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 13

W jednym pudełku Filip ma jednakowe kulki, a w drugim jednakowe kostki. Co jest cięższe: kulka, czy kostka, jeśli wiadomo, że 51 kulek i 49 kostek waży tyle samo co 50 kulek i 50 kostek?

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Serwin
uczennica: klasy trzeciej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Nowak Jakub
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 14
Rozwiąż rebus:

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 15

Wpisz liczby naturalne różne od zera w puste miejsca w poniższej tabeli tak, aby iloczyny liczb stojących w każdym wierszu oraz w każdej kolumnie były równe.

2   3
     
5   7

 

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 16

Mając do dyspozycji trzy 4 i wybrane działania arytmetyczne zapisz 5.

                                                    4 ... 4 ... 4 = 5

Zwycięzca konkursu: Bartosz Małecki
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 17

Dany jest kwadrat o boku długości 3 cm. Prostokąt ma pole dwa razy większe od pola tego kwadratu, a szerokość dwa razy mniejszą od jego boku. Jaką długość ma ten prostokąt?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosowała: Gazda Małgorzata
uczennica: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej  nr 10  im. Henryka Sienkiewicza  w Lublinie. 
Zadanie nr 18

W miejsce kropek wstaw odpowiednie działania, tak aby równość była prawdziwa.

                                                       4 ... 4 ... 4 = 5
 

Zwycięzca konkursu: Zuzanna Serwin
uczennica: klasy trzeciej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

Zadanie nr 19

Jaka suma oczek wypada (średnio) najrzadziej, a jaka najczęściej, gdy rzucamy dwiema kostkami do góry?
 

Zwycięzca konkursu: Dominik Garbacz
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 20
W miejsce kropek wstaw odpowiednie działania, tak aby równość była prawdziwa.

                                               4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 = 5
 

Zwycięzca konkursu: Kacper Łączka
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 21
Oblicz sumę wszystkich liczb pierwszych, które są dzielnikami liczby 330.
 

Zwycięzca konkursu: Szymon Kulik
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 22

Kopa to 60 sztuk, mendel jest 4 razy mniejszy od kopy i o 3 większy od tuzina. Oblicz, ile tuzinów, a ile mendli mieści się w dwóch kopach. 
 

Zwycięzca konkursu: Michał Szmit
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Kacper Musik
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej  nr 14  im. Tadeusza Kościuszki  w Lublinie. 

Zadanie nr 23

Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 63, a ich największym wspólnym dzielnikiem jest 7. Jakie to liczby? Znajdź wszystkie możliwości.

Zwycięzca konkursu: Bartosz Małecki
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 24

Przez 3 dzielą się liczby, których suma cyfr jest podzielna przez 3, przez 4 dzielą się liczby, których cyfra dziesiątek i cyfra jedności tworzą liczbę podzielną przez 4. W miejsce kropek wstaw cyfrę, tak by powstała liczba była podzielna i przez 3 i przez 4.
                                                                 
                                                                        13...

Zwycięzca konkursu: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 25

W miseczce były dwa gatunki cukierków. Kukułek było dwa razy więcej niż krówek. Gdy dzieci zjadły 10 krówek i 30 kukułek, to zostało po tyle samo cukierków każdego gatunku. Ile było na początku krówek, a ile kukułek?

Zwycięzca konkursu: Paweł Król
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 26

Karol zapisał 4 liczby tak, że druga liczba jest o 6 większa od pierwszej, trzecia liczba jest o 12 większa od drugiej, a czwarta liczba jest o 24 większa od trzeciej. Jakie to liczby, jeśli suma wszystkich zapisanych liczb jest równa 78?

Zwycięzca konkursu: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował: Mateusz Suszek
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej  nr 14  im. Tadeusza Kościuszki  w Lublinie. 

Zadanie nr 27

Uporządkuj podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej:

010,  19,  28,  37,  46,  55,  64,  73,  82,  91,  100

 

Zwycięzca konkursu: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 28

Karol zapisał 4 liczby tak, że druga liczba jest o 6 większa od pierwszej, trzecia liczba jest o 12 większa od pierwszej, a czwarta liczba jest o 24 większa od pierwszej. Jakie to liczby, jeśli suma wszystkich zapisanych liczb jest równa 58?

Zwycięzca konkursu: Martyna Wachowicz
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 29

Było siedem patyków, ale niektóre z nich połamano na trzy części i teraz jest siedemnaście patyków. Ile patyków połamano?

Zwycięzca konkursu: Julia Gnaś
uczennica: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 30

Karol miał kilkanaście cukierków, połowę z nich oddał młodszej siostrze, połowę z tego co mu zostało oddał bratu, a połowę z tego co mu jeszcze zostało oddał koledze. Oblicz, ile cukierków miał Karol na początku, jeśli po wszystkich operacjach zostały mu dwa cukierki.

Zwycięzca konkursu: Martyna Sawicka
uczennica: klasy drugiej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała: Agata Sowa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 29  im. Adama Mickiewicza  w Lublinie. 

Zadanie nr 31
Suma dziesięciu kolejnych liczb naturalnych wynosi 765. Znajdź te liczby.

Zwycięzca konkursu: Julia Gnaś
uczennica: klasy trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 32

Babcia przygotowała 8 litrów soku z czarnej porzeczki i tyle samo soku z truskawek. Przygotowany sok chce rozlać do 9 słoików półlitrowych , a resztę do butelek. Litr soku mieści się w 4 takich butelkach. Oblicz, ile butelek musi przygotować babcia, aby rozlać cały sok.

Zwycięzca konkursu: Jakub Stefański
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 33

Mateusz i Dawid mają razem 18 lat, Dawid i Piotr – 23 lata, a Mateusz i Piotr – 19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?
 

Zwycięzca konkursu: Paweł Król
uczeń: klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 34

Marcin ma w trzech przegródkach karty z piłkarzami. W pierwszej i trzeciej przegródce ma razem 13 kart, w drugiej i trzeciej 15, a w pierwszej i drugiej 12. Oblicz, ile kart ma Marcin w każdej przegródce.

Zwycięzca konkursu: Jan Kwapiński
uczeń: klasy drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 35

Mieszkanie Misia Uszatka ma dwa pokoje. Duży pokój jest trzy razy większy od małego i zajmuje połowę powierzchni mieszkania. Powierzchnia kuchni stanowi 1/7, a łazienki 1/12 powierzchni mieszkania. Jaką powierzchnię ma mieszkanie, jeśli przedpokój ma wymiary 1,5 m x 3 m?

Zwycięzca konkursu: Paweł Król
uczeń: klasy trzeciej
ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował: Juliusz Kaim
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej  nr 29  im. Adama Mickiewicza  w Lublinie. 

Zadanie nr 36

Pod tymi kwadratami kryją się ceny figurek z kolekcji Pana Adama. Ile kosztuje każda figurka, jeśli wiadomo, że wszystkie razem kosztują 45 zł, a każda następna figurka po pierwszej jest dwa razy droższa od swojej poprzedniczki.

Zwycięzca konkursu: Dominika Małek
uczennica: klasy trzeciej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 37
Czy wiek (100 lat) to mniej, czy więcej niż milion godzin? Zapisz wymagane obliczenia.
 

Zwycięzca konkursu: Paweł Król
uczeń: klasy trzeciej
ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Zadanie nr 38

Suma długości dłuższego i krótszego boku prostokąta wynosi 19 cm, a różnica ich długości jest równa 5 cm. Podaj długość boków tego prostokąta w skali 3 : 1.
 

Zwycięzca konkursu: Łukasz Drzewiecki
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 39

Wyobraź sobie, że rzucasz trzema strzałkami do tarczy. Na ile sposobów możesz otrzymać 20 punktów? Nie rozróżniamy kolejności rzutów.


 

Zwycięzca konkursu: Maciej Szewczuk
uczeń: klasy drugiej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował: Szymon Kulik
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej  nr 14  im. Tadeusza Kościuszki  w Lublinie. 

Zadanie nr 40

Pod tymi kwadratami kryją się ceny figurek z kolekcji Pana Adama. Ile kosztuje każda figurka, jeśli wiadomo, że wszystkie razem kosztują 450 zł, każda następna figurka po pierwszej jest dwa razy droższa od swojej poprzedniczki, a ostatnia figurka kosztuje 240 zł.

Zwycięzca konkursu: Joanna Szpala
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 41

Ala, Ela, Jola, Ola, Tola, Ula mieszkają w bloku czteropiętrowym. Ala mieszka wyżej niż Ela, ale niżej niż Jola. Ola i Tola mieszkają niżej niż Ula. Ola mieszka wyżej niż Ala, a Tola wyżej niż Jola. Która z dziewczynek mieszka na pierwszym piętrze?

Zwycięzca konkursu: Maciej Kępka
uczeń: klasy drugiej "d"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 42

Suma długości dłuższego i krótszego boku prostokąta wynosi 19 cm, a różnica ich długości jest równa 5 cm. Oblicz, jaką długość mają razem dwa dłuższe i jeden krótszy bok tego prostokąta.

Zwycięzca konkursu: Joanna Szpala
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zadanie nr 43
W jakim trójkącie jeden z kątów jest równy sumie dwóch pozostałych? Odpowiedź uzasadnij.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosowała: Zuzanna Nowicka
uczennica: klasy drugiej "d"
ze Szkoły Podstawowej  nr 29  im. Adama Mickiewicza w Lublinie. 

Zadanie nr 44

Tomek pomaga tacie w budowaniu płotu i musi wbić w ziemię drewniane słupki na odcinku 10 m w odległości 2 m jeden od drugiego. Ponieważ słupki są dość ciężkie, więc chłopiec będzie je wbijał po jednym wracając za każdym razem po następny w miejsce, w które wbił pierwszy słupek. Oblicz, jaką drogę pokona w czasie wykonywania tej pracy.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 45
Znajdź pięćdziesiątą cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym każdego z ułamków: 1/7, 2./7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 46

Oblicz długość obwodu narysowanej figury:


 

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 47

Agnieszka zbiera słonie. Wczoraj 1/5 jej kolekcji stanowiły słonie szare. Dzisiaj dostała nowego słonia i teraz szare słonie to ¼ jej zbioru. Jakiego koloru jest nowy słoń? Ile słoni ma teraz Agnieszka?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 48

Janek i Sławek mają razem 40 zł, gdy Janek da Sławkowi 5 zł, to obaj będą mieli po tyle samo pieniędzy, jeśli Sławek da Jankowi 5 zł, wtedy Janek będzie miał 3 razy więcej pieniędzy niż Sławek. Ile pieniędzy ma każdy chłopiec?

Zwycięzca konkursu: Agata Sowa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosował: Patryk Lalak
uczeń: klasy ...
ze Szkoły Podstawowej  nr ...  im. ... w .... 

Zadanie nr 49

Liczbę nazywamy palindromiczną, jeśli jej pierwsza cyfra jest taka sama jak ostatnia, druga cyfra jest taka sama jak przedostatnia i tak dalej. Podaj dwie pięciocyfrowe liczby palindromiczne, których różnica wynosi 11.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych, poprawnych rozwiązań

Zadanie nr 50

Lucek spojrzał na zegar, który wskazywał godzinę 16.35 i pomyślał: jeśli połowę mojego wolnego czasu przeznaczę na czytanie książki przyrodniczej, to potem będę mógł jeszcze przez 20 minut pograć w koszykówkę i przez dwa kwadranse pobawić się z moim pieskiem. Oblicz, o której godzinie kończy się Luckowi wolny czas?

Zwycięzca konkursu: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 51
Znajdź takie cyfry A, B, C, D, aby zachodziła równość: ABCD + ABC = 4004

Zwycięzca konkursu: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 52

Lucek spojrzał na zegar, który wskazywał godzinę 1423 i pomyślał: jeśli 1/4 mojego wolnego czasu przeznaczę na czytanie książki przyrodniczej, to potem będę mógł jeszcze przez 20 minut pograć w koszykówkę, 10 minut poświęcić na oglądanie nowych znaczków i przez dwa kwadranse pobawić się z moim pieskiem. Oblicz, o której godzinie kończy się Luckowi wolny czas?

Zwycięzca konkursu: Agata Sowa
uczennica: klasy trzeciej "c"
ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

    Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosował: Piotr Mieszkowski
uczeń: klasy 3 "a"
ze Szkoły Podstawowej  nr 14  im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 53

Znajdź liczbę, której kwadratem jest liczba 1006009.

Zwycięzca konkursu:  ............................... 

     Nagrodę roku szkolnego 2012/2013
wylosowała:
Martyna Sawicka
uczennica
klasy drugiej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu. 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2013/2014.

                                                     Powrót na stronę główną