Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2006-2007

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1

Suma dwóch liczb jest większa od jednej z nich o 17 i od drugiej o 13. Czemu równa jest suma?

Zwycięzca konkursu: Kamil Wolanin
 
uczeń klasy drugiej "b" ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

.Zadanie nr 2

Ślimak wspina się na drzewo wysokości 10m. W ciągu dnia podnosi się o 4m, a w ciągu nocy obsuwa się o 3m. Po ilu dniach ślimak dostanie się na wierzchołek drzewa?

Zwycięzca konkursu:  Joanna Partyka
uczennica klasy drugiej "a" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. płk. Stanisława Dąbka w Nisku
Zadanie nr 3

Zestawiono pewne równości w dwa słupki. Przyjrzyj się im dokładnie.
                             (1+3):4=1                                     (2+4):2=3
                             (3+5):4=2                                     (4+6):2=5
                             (5+7):4=3                                     (6+8):2=7
Sprawdź, czy są to prawdziwe równości? Co jest interesującego w każdym? Spróbuj określić (opisać) dostrzeżone prawidłowości. Dopisz po dwa wiersze w każdym słupku.

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 4

W lesie rosło 97 grzybów. Zosia zebrała 47 grzybów, a jej brat Zenek 60 grzybów. Ile grzybów zostało w lesie?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań
 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował:
 Konrad Kukuryka

uczeń klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 5

Czy potraficie liczbę 1000 wyrazić za pomocą ośmiu jednakowych cyfr? Poza cyframi można również posługiwać się znakami działań.

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6

Co to za liczba trzycyfrowa, której cyfra setek jest liczbą nieparzystą i ma 3 podzielniki, cyfra dziesiątek jest liczbą parzystą, ma 4 podzielniki i jest o 1 mniejsza od poprzedniej, a cyfra jedności jest również liczbą parzystą, ale ma tylko 2 podzielniki.

Zwycięzca konkursu:  Kamil Wolanin
uczeń klasy drugiej "b" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 7

Beata ma 8 lat i jest 9 razy młodsza od swojej babci. Za ile lat będą one miały razem 100 lat?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 8

Przemek waży o 3 kg mniej niż Krzyś, ale o 3 kg więcej niż Mariusz. Kiedy stanęli wszyscy trzej na wadze razem z dziesięciokilogramowym odważnikiem, okazało się, że ważą 100 kg. Ile kilogramów waży każdy z nich?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

 


 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował:
 
Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 9

Suma dwóch liczb dwucyfrowych równa się 80. Ich różnica jest równa 12. znajdź te liczby.

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
 
uczeń klasy drugiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 10

Dokończ zadanie i rozwiąż je:
       Do sklepu dostarczono .......... skrzynek po .......... napojów w każdej oraz .......... skrzynek po .......... w każdej. Wraz z zapasem z poprzedniego dnia jest teraz w sklepie .......... napojów.

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 11

Ile otrzymamy ciastek, jeśli każde z 4 jednakowych ciastek podzielimy na 3 równe części i z każdego weźmiemy po jednej części?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 12

W jednym opakowaniu jest 20 tabletek. Lekarz zapisał choremu Tadkowi to lekarstwo w ilości "3x1 tabl. dziennie". Czy Tadek przestrzegał zaleceń lekarza, jeżeli po upływie 3 dni zostały jeszcze 4 tabletki?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 


 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował:
 
Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem 

Zadanie nr 13
Jak podzielić na 4 części tort o takim kształcie?
 
   
   

 

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 14

Czy może różnica równać się odjemnej? Kiedy jest to możliwe? Obmyśl kilka takich przykładów.

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 15

Przyleciały kawki i siadły na ławki. Gdyby zaś na każdej ławce siadło po jednej kawce zabrakłoby jednej ławki. Gdyby zaś na każdej ławce siadły 2 kawki, jedna ławka byłaby pusta. Ile było ławek i ile kawek?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 16

Przyjrzyj się tym równościom:
                                                19 - 1 . 9 = 1 + 9
                                                29 - 2 . 9 = 2 + 9
                                                39 - 3 . 9 = 3 + 9
                                                                Dlaczego te równości są ciekawe? Dopisz dwie tego samego typu.
 

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 17

W klasie było 8 chłopców i 12 dziewcząt. Chłopcy i dziewczynki mieli po 8 lat. Ile lat przeżyli razem?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

 


 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował:
 
Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
Zadanie nr 18

Liczbę 24 można łatwo przedstawić za pomocą trzech ósemek: 8 + 8 + 8. Czy potraficie uczynić to samo posługując się nie ósemkami, lecz innymi trzema jednakowymi cyframi?

Zwycięzca konkursu:  Magdalena Czernik
uczennica klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 19

Olek napisał pewną liczbę za pomocą dwóch cyfr, następnie powiększył ją 10 razy i otrzymał 5. Jaką liczbę napisał Olek?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 20

Czy potrafisz wyjaśnić następującą sytuację: Dwóch ojców i dwóch synów podzielili się trzema jabłkami i każdy otrzymał po 1 całym jabłku.

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 21

W dwóch skrzynkach było razem 100 jabłek. Kiedy z jednej skrzynki przełożono 12 jabłek do drugiej, wtedy w każdej z nich było po tyle samo sztuk jabłek. Ile jabłek było początkowo w każdej skrzynce?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Wyjątkowo:  Nasza Mama
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Gratuluję.

Zadanie nr 22
Czy potrafisz rozwiązać równanie: 47 - x = 48 ?

Zwycięzca konkursu:  Eryk Hammer
uczeń klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

 


 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował:
 
Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

 


 

Zadanie nr 23

Liczby: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 rozstaw w kwadracikach tak, aby suma liczb na każdym boku trójkąta była równa 170.


 

Zwycięzca konkursu:  Joanna Nurzyńska
uczennica klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 24

Łyżka stołowa mieści 15dkg mąki, a kaszy gryczanej 35dkg. Co jest cięższe: mąka w bańce dwulitrowej, czy kasza w pojemniku litrowym? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zwycięzca konkursu:  Rafał Maziarz
uczeń klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 25

Mama Dorotki jest 3 lata młodsza od tatusia. Tatuś zaś jest 5 razy starszy od Dorotki. Ile lat ma Dorotka?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 26

Ciekawski otrzymał taką łamigłówkę:
      Na drutach telefonicznych siedziały jaskółki. Gdyby jaskółki siedziały parami na drutach, to 1 drut byłby wolny. Gdyby zaś siedziały pojedynczo, to dla jednej jaskółki zabrakłoby drutu. Ile było jaskółek, a ile drutów?
Spróbuj rozwiązać tę łamigłówkę.

Zwycięzca konkursu:  Emilian Okoń
uczeń klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował:
 Eryk Hammer

uczeń klasy drugiej
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

 


 
Zadanie nr 27
Czy liczbę 30 można przedstawić w postaci sumy:
            a) 3 liczb nieparzystych,
            b) 4 liczb nieparzystych?
                                    Podaj przykłady.

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 28

Pewnemu człowiekowi zatrzymał się zegar. Ustawił na nim godzinę 1000 i poszedł do przyjaciela. U przyjaciela była godzina 1300. Posiedział u niego do godziny 1500 i wrócił do domu. W obie strony szedł tym samym tempem. Jego domowy zegar wskazywał godzinę 1300. Na jaką godzinę powinien przestawić zegar?

Zwycięzca konkursu:  Rafał Maziarz
uczeń klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 29
Jaka część figury została zamalowana?
                                                                                   

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 30
Mamy dwa naczynia: 5 litrowe i 3 litrowe oraz kran. Jak wyznaczyć 4 litry w naczyniu 5 litrowym?

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała:
 
Joanna Nurzyńska
uczennica klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

 


 
Zadanie nr 31

Marcin ma dwa zegarki, z których jeden spieszy się 8 minut na pół doby, a drugi tyle samo późni się na dobę. Nastawił je równo o godzinie 900. Ile w sekundach wyniesie różnica wskazań zegarków w południe dnia następnego?

Zwycięzca konkursu:  Joanna Nurzyńska
uczennica klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 32

Mamy 11 worków z monetami, w każdym po 10 monet. W jednym worku znajdują się monety fałszywe. Masa monety fałszywej równa się 11 gram. Za pomocą jednego ważenia na wadze precyzyjnej należy wskazać worek z monetami fałszywymi.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 33

Ogród Pana Bonifacego jest prostokątem, którego obwód ma 128m długości. Krótszy bok tego ogrodu trzy razy mieści się w dłuższym boku. Jakie wymiary wyrażone w decymetrach będzie miał ten ogród przedstawiony na makiecie wykonanej w skali 1:16?

Zwycięzca konkursu:  Jakub Adamczyk
uczeń klasy trzeciej b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 34

Mamy dwa lonty, z których każdy pali się jedną godzinę. Lonty mają różną długość oraz palą się nierównomiernie, to znaczy długość spalonego lontu nie jest proporcjonalna do czasu palenia się lontu. Należy za pomocą tych dwóch lontów wyznaczyć 40 minut.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował:
 
Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 
Zadanie nr 35

W wolne okienka przedstawionego kwadratu wpisz liczby: 1, 2, 3, 4 tak, aby powstał kwadrat magiczny, czyli wyniki dodawania tych liczb we wszystkie strony (wiersze, kolumny, przekątne) wynosiły 15.
 

8

 

6

 

5

7

 

9

 

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 36

Człowiek kupił w sklepie 4 towary. Zauważył, że kasjer zamiast dodać ich ceny do siebie, pomnożył je i wyszło mu 8 zł. Gdy zwrócił uwagę kasjerowi, że ceny artykułów należy dodać, kasjer dodał do siebie ceny towarów i znów wyszło mu 8 zł. ile kosztowały poszczególne produkty?

Zwycięzca konkursu:  Rafał Maziarz
uczeń klasy trzeciej b  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 37

Mam dwie kieszenie: lewą i prawą. W każdej z nich mam pewną ilość kulek. Jeżeli z lewej do prawej przełożę jedną, to w obu będę miał tyle samo, a jeżeli przełożę jedną kulkę z prawej do lewej, to wtedy w lewej będę miał dwa razy tyle co w prawej. Ile kulek mam w kieszeni prawej, a ile w lewej?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 38

Przewodnik ma przewieźć na drugi brzeg wilka, kapustę i kozę. Gdy przewodnik jest przy zwierzętach są spokojne. Jeżeli oddaliłby się koza zjadłaby kapustę, a wilk zjadłby kozę. Przewodnik może zabrać tylko jedną rzecz na drugi brzeg. Jak należy je przewozić, aby wszystko ocalało?

Zwycięzca konkursu:  Piotr Piętal
uczeń klasy pierwszej d  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Zadanie nr 39

Kajetan kupił plik biletów autobusowych. Pierwszy bilet ma numer 4, a ostatni numer 13. Ile biletów kupił Kajetan?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy drugiej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 40

Parys miał w koszu 3 jabłka. Dał je trzem boginiom, każdej po jednym jabłku. Wszystkie boginie wzięły jabłka, żadna nie zwróciła. Jedno jabłko zostało w koszu. Jak mu się to udało?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował:
 Jakub Adamczuk

uczeń klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej
nr 5  im. Janusza Kusocińskiego  w Świdniku. 
Zadanie nr 41

Karol i Maciek grali w kręgle, które miały numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karol przewrócił wszystkie kręgle z numerami nieparzystymi, a Maciek wszystkie pozostałe. Który chłopiec zdobył więcej punktów i o ile?

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 42

Mamy 8 monet. Jedna fałszywa jest cięższa od pozostałych. Za pomocą dwóch ważeń na wadze szalkowej należy wskazać monetę fałszywą.

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 43
Wstaw odpowiedni znak: <,=,>
                                                 7 + 8 - 9 ... 12 - 6 + 5
                                               13 - 8 + 6 ... 14 - 7 + 4

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosował:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 
Zadanie nr 44

Mamy 12 monet. Jedna fałszywa ma masę inna niż pozostałe, ale nie wiadomo czy jest cięższa czy lżejsza. Za pomocą trzech ważeń na wadze szalkowej należy wskazać monetę fałszywą.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 45

Pomiędzy liczby: 1, 2, 3, 4, 5 wstaw znaki  "+" i "-"  w taki sposób, aby w  wyniku otrzymać liczbę 7.

Zwycięzca konkursu: Tomasz Tęsny
uczeń klasy trzeciej ze
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

Zadanie nr 46

Mamy 1000 złotych w nominałach po 1 zł. Należy je rozłożyć do 10 kopert tak, aby za pomocą kilku wybranych kopert być w stanie zapłacić dowolna sumę od 0 do 1000 zł.

Zwycięzca konkursu: Karolina Tęsna
uczennica klasy drugiej ze
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

Zadanie nr 47

Kasia i Marcin nieśli w dużej torbie jabłka, które dostali od dziadka. W drodze do domu dokupili jeszcze 5 kg gruszek. W domu zważyli wszystkie owoce i zdziwili się, że unieśli aż 11-kilogramowy ciężar. Ile kg jabłek dał dzieciom dziadek?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

  Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosował:  Tomasz Tęsny
uczeń klasy trzeciej
ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim
. 
Zadanie nr 48

Na drzewie wisiały jabłka. Zawiał wiatr, na drzewie nie ma jabłek, pod drzewem nie ma jabłek. Ile jabłek było na drzewie? (Jabłka nie są w powietrzu między drzewem a ziemią).

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 49

Marcel do swojego woreczka wkłada 8 cukierków, Paweł zaś do swojego 5. Potem jeszcze obaj dokładają do swoich woreczków: Marcel 5, a Paweł 8 cukierków. Który z chłopców ma teraz więcej cukierków w swoim woreczku?

Zwycięzca konkursu:  Antonina Kot
uczennica klasy drugiej  ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim.

Zadanie nr 50

Pewien grzesznik dostał za pokutę bardzo trudne zadanie. Miał wejść jednego dnia na górę, pomodlić się tam i wrócić następnego dnia na dół. Dodatkowo dostał takie polecenie, aby w jednym miejscu góry był o tej samej godzinie wchodząc i schodząc. Nie mógł wziąć ze sobą zegara, ani miary. Ścieżka była prosta i monotonna, nie było wokół niej punktów charakterystycznych, które mógłby łatwo zapamiętać wchodząc czy schodząc. Czy możliwe jest wypełnienie takiej pokuty?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 51
Ułóż zadanie tekstowe o grzybach do działania: 17 - 9 =

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 52

Mamy cztery samoloty w narożnikach kwadratu o boku 1km. Samoloty poruszają się z prędkością 100m/s. Pierwszy samolot cały czas kieruje się na drugi, drugi na trzeci, trzeci na czwarty, a czwarty na pierwszy. Po jakim torze poruszają się samoloty? Czy dogonią się, jeżeli nie, uzasadnij, jeżeli tak to po jakim czasie?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy pierwszej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

  Nagrodę roku szkolnego 2006/2007
wylosował: Michał Niwiński
uczeń klasy drugiej
z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem.


Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2007/2008.

                                                     Powrót na stronę główną