Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2007-2008

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1

W miejsce kropek wstaw trzy różne cyfry tak, aby uzyskana liczba była podzielna przez 3: ...12...47... .

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 2

Pewien ojciec trzech synów chciał przepisać swój majątek jednemu z nich. Dał im po wielbłądzie i postawił im takie zadanie: Którego z was wielbłąd dotrze ostatni do jaskini, temu przekażę majątek. Wyruszyli, ale że wszyscy chcieli dotrzeć ostatni, posuwali się bardzo wolno. W końcu stwierdzili, że nigdy tego nie dokonają, bo każdy chciał być ostatni. Poszli więc do mędrca, który dał im radę po której wsiedli na wielbłądy i ruszyli galopem do jaskini. Co powiedział im mędrzec?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 3

Tomek 4 lata temu miał tyle samo lat, co jego siostra ma w tej chwili. Ile lat będzie miał Tomek za 7 lat, jeśli teraz razem z siostrą mają 18 lat?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 4

Pewien ojciec trzech synów napisał testament, w którym pierwszemu synowi przypadła 1/2 majątku, drugiemu 1/3 majątku, a trzeciemu 1/9. Majątek stanowiło 17 wielbłądów. Nie mogąc sobie poradzić udali się do mędrca. Mędrzec powiedział, że pożyczy im jednego wielbłąda. Wtedy się podzielili: pierwszy wziął 9 wielbłądów, drugi 6, trzeci 2. Wtedy mędrzec zabrał swojego wielbłąda. Kto kogo oszukał?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

       Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował:  
Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" 
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
Zadanie nr 5

W dwóch pudełkach Marcin ma razem 36 kolorowych kulek, gdy z jednego pudełka wyjmie 7 kulek, a z drugiego 1, to ilość kulek w obu pudełkach wyrówna się. Oblicz, ile jest kulek w każdym pudełku.

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 6

Chirurg mówi do pacjenta: Mój syn!, ale chirurg nie jest jego ojcem. Kim jest chirurg? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zwycięzca konkursu:  Krystian Krupa
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 7

Dębowy słup o długości 8 m pocięto piłą ręczną na 2-metrowe kawałki. Jedno cięcie zajmowało kwadrans. Ile minut trwała ta praca?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 8

Na rozstaju dróg siedzą dwie siostry, z których jedna zawsze kłamie, a druga zawsze mówi prawdę. Jedna droga prowadzi do miasta, a druga na bagna. Siostry są bliźniaczkami. Możemy zapytać tylko jedną z nich, aby dowiedzieć się, jak dojść do miasta. Jakie pytanie należy zadać? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

       Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował:  
Michał Niwiński
uczeń klasy trzeciej 
z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem 
Zadanie nr 9

Karolina narysowała dwa odcinki o łącznej długości 18cm. Oblicz długość każdego odcinka, jeśli wiadomo, że pierwszy jest dwa razy dłuższy od drugiego.

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 10

Mamy 6 zapałek, należy z nich ułożyć 4 trójkąty. Trójkąty nie mogą mieć części wspólnych. Zapałki nie mogą wystawać. Krawędzie nie mogą tworzyć dodatkowych figur, np. rombów.

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 11

Za 4 lata Malwinka będzie miała tyle lat, co jej brat Antoś ma w tej chwili. Ile lat ma każde z dzieci, jeśli razem mają 18 lat?

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 12

Gdyby nas było dwa razy tyle i jeszcze pół tyle i ćwierć tyle i jeszcze jeden, to byłoby nas 100. Ile nas jest?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 13

Z łódki spuszczono linową drabinkę. Szczebelek drabinki ma szerokość 5 cm, a odstępy między szczebelkami mają 20cm. Jeżeli drabinka ma długość 200cm, to ile szczebelków znajduje się pod wodą?

Zwycięzca konkursu:  Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem 

       Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosowała:  
Karolina Tęsna
uczennica klasy trzeciej 
ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim 
Zadanie nr 14

Na makiecie wykonanej w skali 1:16 ogród pana Bonifacego jest prostokątem, którego obwód wynosi 80dm. Krótszy bok tego ogrodu trzy razy mieści się w dłuższym boku. Jakie wymiary wyrażone w metrach ma ten ogród w rzeczywistości?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 15
                                       2
                                                      1 2
                                                      1 1 1 2
                                                      3 1 1 2
                                                      1 3 2 1 1 2
                                                      1 1 1 3 1 2 2 1 1 2
                                                      3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2
                                                      1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2
Jaka jest następna linijka? Dopisz:

Zwycięzca konkursu:  Jakub Złotnicki
uczeń klasy trzeciej "b" ze  Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 16

 Tomek ma cztery 126-cm wstążeczki, z każdej chce odciąć 1/3 jej długości, następnie związać kawałki i utworzyć nową wstążeczkę. Ile centymetrów będzie miał odcinek utworzony z kawałków, jeśli w czasie wiązania jednego węzła Tomek traci 1/14 długości każdego końca związywanej wstążeczki?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 17

 Zagadka Einsteina:
     Legenda mówi, że zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina. Według niego 98% ludzkiej populacji nie jest w stanie go rozwiązać. Prawdopodobnie nie jest to prawdą, ale zadanie jest bardzo ciekawe i oryginalne.
     5 ludzi zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy mają samochody 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków.
      Pytanie: Kto hoduje rybki?
                                       - Norweg zamieszkuje pierwszy dom
                                       - Anglik mieszka w czerwonym domu
                                       - zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego
                                       - Duńczyk pije herbatkę
                                       - Właściciel Toyoty mieszka obok hodowcy kotów
                                       - mieszkaniec żółtego domu ma BMW
                                       - Niemiec ma Suzuki
                                       - mieszkaniec środkowego domu pije mleko
                                       - właściciel Toyoty ma sąsiada, który pije wodę
                                       - właściciel Audi hoduje ptaki
                                       - Szwed hoduje psy
                                       - Norweg mieszka obok niebieskiego domu
                                       - hodowca koni mieszka obok żółtego domu
                                       - właściciel Mazdy pije sok
                                       - w zielonym domu pije się kawę.

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół w Krzeszowie nad Sanem 

 Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował:
 Kamil Wolanin
uczeń klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 18
 Jaś miał kota, a kot miał 2 małe kotki i te kotki miały jeszcze 2 małe kotki i te małe jak dorosły miały 7 małych kotków. Ile w sumie miał Jaś kotów?

Zwycięzca konkursu:  Jakub Szyszko
uczeń klasy pierwszej "b" ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 19

 Jaką najmniejszą ilość zapałek o długości 4,7 cm potrzeba, aby ułożyć nimi metr?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 20

 Budzik Jarka spóźnia się regularnie 1 minutę na 8 godzin. 17 stycznia o godzinie 1200 w południe chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 21 stycznia o godzinie 400 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na która godzinę powinien nastawić swój budzik, by punktualnie wykonać tę czynność?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 21

 Rzęsa zarasta jezioro w ten sposób, że każdego dnia jest jej dwa razy więcej. Jeżeli całe jezioro zarasta w 100 dni, w ile dni zarasta pół jeziora?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

         Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował:  
Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej 
z Zespołu Szkół - SP w Krzeszowie nad Sanem 
Zadanie nr 22

 Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest o 20 mniejsza od największej, dwucyfrowej liczby parzystej. Jakie to liczby, jeśli suma I i II jest równa 50, a suma II i III wynosi 54?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 23

 Wspinacz wspina się na linie w ten sposób, że wchodzi w ciągu jednej minuty 2 metry do góry i zsuwa się w dół o 1 metr. I tak w każdej kolejnej minucie. W której minucie wejdzie na 20 metrową linę?

Zwycięzca konkursu:  Jakub Szyszko
uczeń klasy pierwszej "b" ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 24

 Nic nie mierząc podziel narysowaną piramidę na 4 równe części, a następnie jedną z tych części zamaluj dowolnym kolorem.                 
                                                       

Zwycięzca konkursu:  Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 25

 Mamy 9 punktów ułożonych w kwadracie 3 na 3. Należy połączyć te punkty 4 odcinkami prostymi bez odrywania ręki.

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 26

 Liczbę 30 przedstaw w postaci sumy trzech liczb wykorzystując do tego celu liczby nieparzyste od 1 do 30.

Zwycięzca konkursu:  Michał Zinkiewicz
uczeń klasy trzeciej "a" ze Szkoły Podstawowej nr 14,  im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

         Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował:  
Jakub Szyszko
uczeń klasy pierwszej "b" 
ze Szkoły Podstawowej nr 14,  im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 27

 Należy wstawić operatory do wszystkich cyfr (od 1 do 9), aby spełnione było równanie: c ... c ... c = 6. Możliwe znaki operatorów to: +, -, ., : oraz (). Dla każdego równania można wstawić dowolną liczbę operatorów. Znajdź najmniejszą liczbę operatorów dla każdego równania.

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 28

 Liczba umieszczona na Bramie Grodzkiej: MDCCLXXXV oznacza datę przebudowy tej bramy, która miała miejsce CDLXVIII lat po otrzymaniu przez Lublin przywileju lokacyjnego. Przedstaw za pomocą znaków rzymskich liczbę oznaczającą teraźniejszy wiek Lublina jako miasta.

Zwycięzca konkursu:  Michał Niwiński
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 29

 Człowiek kupił w sklepie 4 towary. Zauważył, ze kasjer zamiast dodać ich ceny do siebie pomnożył je i wyszło mu 7,11zł. Gdy zwrócił uwagę kasjerowi, że ceny artykułów należy dodać kasjer dodał do siebie ceny towarów i znów wyszło mu 7,11zł. Ile kosztowały poszczególne produkty?

Zwycięzca konkursu:  Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a" Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 30

 Karol ma 72 kuleczki w różnych kolorach. Czerwonych ma o 5 mniej niż żółtych, zielonych 3 razy więcej niż czerwonych i żółtych razem. Czarnych kuleczek ma o 5 mniej, niż zielonych i ma ich 28. Ile kuleczek każdego koloru ma Karol?

Zwycięzca konkursu:  Katarzyna Pruś
uczennica klasy trzeciej z Zespołu Szkół  w Krzeszowie nad Sanem 

      Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosował:  
Jakub Szyszko
uczeń klasy pierwszej "b" 
ze Szkoły Podstawowej nr 14,  im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 31

 Podaj liczbę 10 cyfrową, składającą się z 10 różnych cyfr, mającą taką właściwość, że liczba utworzona z pierwszych dwóch cyfr dzieli się przez 2, z pierwszych 3 cyfr dzieli się przez 3, z pierwszych 4 cyfr dzieli się przez 4, ..., z pierwszych 9 cyfr dzieli się przez 9, a pierwszych 10 cyfr dzieli się przez 10.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 32

 Gdy do liczby o której myślę, dodam liczbę 3 razy od niej większą i otrzymaną sumę zmniejszę 2 razy, otrzymam liczbę o 86 mniejszą od najmniejszej liczby trzycyfrowej. O jakiej liczbie myślę?

Zwycięzca konkursu: Karolina Tęsna
uczennica klasy trzeciej  ze Szkoły Podstawowej im. Królowej  Jadwigi w Rudniku Szlacheckim.

Zadanie nr 33

 Sześciu mężczyzn o różnych imionach (Andrzej, Dariusz, Mateusz, Michał, Tomasz, Wojciech) posiada żony o różnych imionach (Agnieszka, Ewa, Róża, Ania, Alicja, Ola) oraz sześć różnych samochodów (BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel Renault) o sześciu różnych kolorach (biały, czerwony, granat, zielony, żółty, szary). Każdy pracuje w innym miejscu pracy (bank, hotel, Politechnika, restauracja, sąd, szpital) i ma inne hobby (czytanie, fotografia, majsterkowanie, pływanie, rowery, żeglarstwo).
Kto pracuje w szpitalu?
- Agnieszka i Andrzej są małżeństwem
- Ola ma czerwony samochód
- Renault jest zielony
- właściciel Opla pracuje w restauracji
- pracownik Politechniki lubi czytanie
- Wojciech pływa w wolnych chwilach
- właściciel granatowego Forda lubi fotografować
- Tomasz jest właścicielem BMW
- mąż Ewy lubi żeglarstwo
- Dariusz ma biały samochód
- mąż Róży posiada Mercedesa
- właściciel szarego auta pracuje w sądzie
- po lewej stronie pracownika banku mieszka właściciel fiata, a po prawej pasjonat
   kolarstwa
- po lewej stronie pracownika hotelu mieszka właściciel granatowego samochodu, a z
   drugiej
   strony pracownik szpitala
- Michał mieszka na prawo od Ani, a na lewo od niej mieszka Mateusz
- sąsiadem Alicji od lewej strony jest właściciel żółtego auta, a jego sąsiadem od lewej
   strony jest znany majsterkowicz

Zwycięzca konkursu: Aleksander Grochowicz
wyjątkowo uczeń klasy piątej "a" z Niemiec - 45355 Essen

Zadanie nr 34

 Ile razem prostokątów widzisz na przedstawionym niżej magicznym kwadracie?

     
     
     

 

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 35

 Chłopiec ukradł jabłka. Policjant, który go złapał powiedział: "jeżeli oddasz mi połowę jabłek i pół jabłka to cię puszczę" - chłopiec oddał. Parę kroków dalej znów złapał go policjant i znów powiedział to samo - chłopiec znowu oddał jabłka. Przed samym domem ponownie został złapany i sytuacja się powtórzyła. Nie zostało mu już ani jedno jabłko. Ile chłopiec miał jabłek na początku?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował:  
Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej 
z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem 
Zadanie nr 36

 Budzik Jarka spóźnia się regularnie 3 minuty na dobę. 17 stycznia o godz. 1200 w południe chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 21 stycznia o godz. 400 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by punktualnie wykonać tę czynność?

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 37

 Skrzyżowano dwie odmiany dyni. Pierwsza wytwarza owoce o kształcie kulistym, a druga spłaszczone. Potomstwo wytwarzało owoce spłaszczone. Kiedy skrzyżowano wyżej wymienione potomstwo ze sobą otrzymano rośliny wytwarzające następujące typy owoców: spłaszczone, kuliste, wydłużone w stosunku - 9 : 6 : 1. Wyjaśnij pojawienie się wydłużonego owocu.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 38

 Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych, jeśli wyłączymy z nich liczby, które składają się z takich samych trzech cyfr?

Zwycięzca konkursu:  Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 39

Na półce stoi obok siebie (licząc od lewej) 10 tomów pewnej serii wydawniczej. Każdy z tomów ma 100 stron jednostronnie zadrukowanych i ponumerowanych. Wszystkie książki mają więc razem 1000 stron. Mól książkowy rozpoczyna swoją drogę od pierwszej strony pierwszej książki do setnej strony ostatniej książki. Przez ile stron mól musi się przegryzać?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował:
Błażej Sewera
uczeń klasy trzeciej "a"
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 
Zadanie nr 40

 Prostokąt o bokach 12cm i 14 cm podzielono na trzy jednakowe prostokąty. Oblicz obwód jednego z nich w skali 3:1.

Zwycięzca konkursu: Katarzyna Pruś
uczennica klasy trzeciej z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem

Zadanie nr 41
 Który z 5 ludzi mówi prawdę?
                                             - Dokładnie jeden z nas kłamie
                                             - Dokładnie dwóch z nas kłamie
                                             - Dokładnie trzech z nas kłamie
                                             - Dokładnie czterech z nas kłamie
                                             - Dokładnie pięciu z nas kłamie.

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 42

 Po podwórku biega dwa razy więcej kurczaków niż owieczek. W sumie biegające zwierzaki mają 40 nóg. Ile kurczaków, a ile owieczek biega po podwórku?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 43
 Jak zapisać trzy dziewiątki w taki sposób, aby dały liczbę 11?

Zwycięzca konkursu:  Eryk Hammer
uczeń klasy trzeciej  z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosowała:
Katarzyna Pruś
uczennica klasy trzeciej
z Zespołu Szkół-SP w Krzeszowie nad Sanem 
Zadanie nr 44

 Michał ma 72 znaczki. Podzielił je między trzech kolegów, dając drugiemu o 4 więcej niż pierwszemu i o tyle samo więcej trzeciemu niż drugiemu. Oblicz ile znaczków dostał każdy kolega. Dla ułatwienia możesz wykonać do tego zadania rysunek pomocniczy.

Zwycięzca konkursu:  Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 45
 Jedna cegła waży kilogram i pół cegły. Ile ważą dwie cegły?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 46

 Budzik Jarka spieszy się równomiernie 3 minuty na dobę. 5 czerwca o godzinie 1400 w południe chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 9 czerwca o godzinie 600 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by wykonać tę czynność z dokładnością do 1 minuty?

Zwycięzca konkursu:  Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie.

Zadanie nr 47

 Sędzia dał pewnemu skazańcowi szansę na zachowanie życia pod warunkiem, Ze wyciągnie białą kulę z dzbanka. Zaś jeśli wyciągnie czarną, to czeka go rychła śmierć. W dzbanku miały być dwie kulki, jedna biała i jedna czarna, jednak kat chcąc wykonać wyrok wrzucił po kryjomu do dzbanka dwie czarne kulki. Skazaniec zauważył to i ocalił sobie życie. Jak to zrobił.

Michał Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d" ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 

Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosował:
Mikołaj Poleszczuk
uczeń klasy drugiej "d"
ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Romualda Traugutta  w Lublinie. 


 

  Nagrodę roku szkolnego 2007/2008
wylosowała: Katarzyna Pruś
uczennica klasy trzeciej
z  
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie nad Sanem. 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2008/2009.

                                                     Powrót na stronę główną