Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum zadań tygodnia 2004-2005

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024

     
Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych. 
  

.Zadanie nr 1

  Ile liczb trzycyfrowych można ułożyć z trzech cyfr: 1,2,3 tak, aby każda cyfra występowała w każdej liczbie nie więcej niż jeden raz? Napisz te liczby.

 

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 2
  Dwaj chłopcy szli z domu do szkoły i spotkali po drodze jeszcze 5 chłopców. Ilu chłopców szło z domu do szkoły?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Kulka

Zadanie nr 3
  Przyjrzyj się uważnie ciągowi liczb i uzupełnij liczby, które opuszczono:
 a/ 5, 10, ........, 25, 30, 35
 b/ 5, ........, 35, 50, 65

Zwycięzca konkursu:  Antonina Kotlarz

Zadanie nr 4
  Postaraj się dostrzec regułę według jakiej zestawiono liczby i działania każdego słupka. Wstaw opuszczone liczby:
    14 + 11  x  3 = 47        15 +   1  x  1 = 16        37 x  2  - 111
    14 + 11  x  5 = 69        25 + 11  x  2 = 47        37 x  6  - 222
    14 + 11  x  7 = 91        35 + 11  x  3 = 98        37 x  9  - 333
    14 + 11  x ...= ...         45 + ...  x  4 = ...        37 x ... -  ...

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca września wylosował:
 Marcin Kulka


 

Zadanie nr 5
  Liczbę 19 przedstaw w postaci czterech dowolnych liczb nieparzystych.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań.

Zadanie nr 6

  Kot ma dwie nogi przednie i 2 nogi tylne oraz dwie nogi prawe i dwie nogi lewe. Zatem ile kot ma nóg? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 7

  Za 4 jednakowe zeszyty i długopis zapłacono 3 zł 20 gr. Długopis kosztował 1 zł 20 gr. Oblicz cenę zeszytu.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 8
  W sadzie, w pięciu rzędach rosło po 15 drzew. W każdym rzędzie było 6 jabłoni. Reszta drzew to grusze. Ile grusz rosło w tym sadzie?

Zwycięzca konkursu: Jan Ciupał  z klasy II "b" z SP nr 14 w Lublinie
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca października wylosował:
Marcin Mielniczuk


 

Zadanie nr 9
  Oblicz obwód kwadratu, którego bok jest równy 5 cm.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 10
  Pewna liczba dzieli się przez: 1,2,3,4,6,12. Jaka to liczba?

Zwycięzca konkursu: Izabela Królikowska z klasy II "b" z SP nr 14 w Lublinie

Zadanie nr 11

  W miejsce kropek wpisz taką liczbę , aby równość była prawdziwa.

 80 : (9 - 1) - ... = 0

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk

Zadanie nr 12

  Na wycieczce było 20 dzieci. Wszystkie zbierały opadające, kolorowe liście. 10 dzieci zbierało również żołędzie, a 8 dzieci zbierało jeszcze kasztany. Ile dzieci zbierało tylko liście i kasztany?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 13

Tarczę zegarową dwoma cięciami podziel na 3 części tak, aby sumy liczb w każdej z tych części były sobie równe.

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada wylosowała:
Kamila Bołtuć

Zadanie nr 14
  Wacek ma o 2 braci więcej niż sióstr. Razem jest ich pięcioro. Ile sióstr, a ilu braci ma Wacek?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 15

  Gdyby w każdej miejscowości objętej obserwacją były bociany, wówczas średnio na każdą z nich przypadłyby 3 bociany. Ale w kilku miejscowościach bocianów w ogóle nie było, więc średnio na każde dwie przypadło 9 sztuk tych ptaków. Obserwacja zostały objęte 24 miejscowości. Ile bocianów zostało odnotowanych? W ilu miejscowościach bocianów nie zauważono?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk

Zadanie nr 16

  Napisz w kolejności cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie zmieniając ich kolejności umieść między nimi znaki: "+" i "-" tak, aby w wyniku otrzymać 100.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań.
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia wylosował:
Marcin Mielniczuk


 

Zadanie nr 17

  Leciały gęsi: jedna gęś na przedzie, a 2 z tyłu, 1 z tyłu i dwie na przedzie: 1 między dwiema i 3 w jednym rzędzie. Ile było wszystkich gęsi?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 18
  Przyjrzyj się uważnie ciągom liczb i uzupełnij liczby, które opuszczono:
 a/  2, 4, 6, ... 48
 b/  4, 8, 12, ... 48

Zwycięzca konkursu:  Maciej Stram

Zadanie nr 19
  Liczbę 7 przedstaw za pomocą pięciu dwójek.

Zwycięzca konkursu: Jakub Soboń z klasy II "a" z SP nr 42 w Lublinie

Zadanie nr 20

  Mamy pień drewna długości 12 m, który trzeba pociąć na kawałki o długości 2 m. Za każde przecięcie drwalowi płaci się 3 zł. Ile trzeba zapłacić drwalowi?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk

Zadanie nr 21

  Kwadrat o wymiarach 8 x 8 kratek ma 64 kratki. Kwadrat ten został podzielony na cztery części: A, B, C i D. Z tych części zbudowany został następnie prostokąt. Jego krótszy bok ma 5 kratek a dłuższy 13 kratek, czyli prostokąt ten ma 65 kratek. Wytłumacz, skąd się wzięła dodatkowa kratka.

 

 

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia wylosowała:
Kamila Bołtuć


 

Zadanie nr 22

  Szerokość prostokąta jest równa 6 cm, a jego długość 8 cm. Oblicz obwód tego prostokąta.

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk

Zadanie nr 23
  Ułóż zadanie, którego rozwiązanie można zapisać wzorem:
                                                                                               110 + (10 : 2) =.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 24

  Była godzina 820. Duża wskazówka wykonała 2 i pół obrotu. Oblicz, którą godzinę wskazuje ten zegar.

Zwycięzca konkursu: Jakub Soboń z klasy II "a" z SP nr 42 w Lublinie

Zadanie nr 25

  Pierwszy i drugi etap wyścigu kolarskiego miały po 132km. Trzeci etap miał 155km. Oblicz długość trasy całego wyścigu.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego wylosował:
Marcin Mielniczuk
obecnie uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a


 

Zadanie nr 26
  Rok 1984 miał 366 dni. Ile to pełnych tygodni?

Zwycięzca konkursu: Jakub Soboń z klasy II "a" z SP nr 42 w Lublinie

Zadanie nr 27

  Prostokąt ma wymiary 2 cm i 4 cm. Narysuj kwadrat o obwodzie równym obwodowi tego prostokąta. Podaj jego wymiary.

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 28

  Do kwiaciarni dostarczono 50 róż. Po wykonaniu pewnej liczby wiązanek o takiej samej liczbie róż, w kwiaciarni pozostało 8 róż. Ile wiązanek można było wykonać? Podaj jak najwięcej możliwości.

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 29

  Agnieszka na śniadanie i poranną toaletę potrzebuje 50 minut, a na dojście z domu do szkoły 20 minut. Na którą godzinę Marysia musi nastawić budzik, aby być w szkole o 845?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca wylosował:

Jakub Soboń z klasy II "a" z SP nr 42 w Lublinie


 

Zadanie nr 30
  Wyrażenie: (5 - 2) x 3 przedstaw na drzewku.

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 31

  Zegarek elektroniczny wskazuje godzinę 19:56:07. Po upływie ilu sekund zmienią się jednocześnie wszystkie cyfry na tarczy tego zegarka?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 32

  Grupa turystów w ciągu jednej godziny przeszła 6 km. Ile kilometrów przejdą ci turyści w ciągu jednej doby?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 33
  Kot ma 3 miesiące, a pies 3 lata. Ile razy kot jest młodszy od psa?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 34

  Liczbę 6 nazywamy doskonałą, bo suma jej podzielników mniejszych od niej równa się 6. /1+2+3=6/. Znajdź następną liczbę doskonałą.

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 35

 

   W której szafie jest więcej książek? Oblicz nie wykonując dodawania.

I II
41 38
36 49
59 26
28 51

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia wylosowała:
Kamila Bołtuć


 

Zadanie nr 36

  Pokój ma 4 kąty. W każdym kącie siedzi kot. Naprzeciw każdego kota siedzą 3 koty. Ile jest wszystkich kotów  w pokoju?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 37

 Babcia dokonała podziału kwoty 1000 zł w następujący sposób: Paweł otrzymał o 180 zł mniej niż Roman, który dostał 0,3 tej kwoty. Jola otrzymała 4 razy więcej niż Paweł, a Tereska resztę, która została z tego tysiąca. Ile pieniędzy otrzymało każde z nich?

Zwycięzca konkursu: Jakub Soboń z klasy II "a" z SP nr 42 w Lublinie

Zadanie nr 38

  Robert chce kupić rower za 897 zł. Każdego dnia odkłada na ten cel 3 zł. Akcje oszczędzania rozpoczął 1 września. którego dnia i miesiąca będzie miał potrzebną kwotę?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 39

  Na zawodach rybackich jeden wędkarz złowił 12 ryb o łącznej wadze 6 kg. Inny wędkarz złowił łącznie 2 kg ryb. Ile ryb złowił drugi wędkarz?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja wylosowała:
Joanna Paterska


 

Zadanie nr 40

  W torbie było 85 śliwek. Przez dziurę na spodzie torby wypadło 7 śliwek. Ile śliwek zostało w torbie po upływie 1 godziny?

Zwycięzca konkursu:  Maciej Stram

Zadanie nr 41
  Ile może być niedziel w miesiącu lutym?

Zwycięzca konkursu:  Kamila Bołtuć

Zadanie nr 42

  Ile razy użyto cyfry 2 do numerowania wszystkich stronic zeszytu 16-to kartkowego?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 43

  Odkryj regułę według której wpisano przypuszczalne liczby w tabelkach. Uzupełnij brakujące liczby.

1 9 17 25   2 4 8 14
3 11 19 27 6 10 16 22
5 13 21 ... 12 18 24 28
7 15 23 ... 20 26 ... ...

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

 


Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca wylosował: Jakub Soboń z klasy II "a" ze  SP nr 42 w Lublinie


 

Zadanie nr 44
  Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży ta cegła?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 45

  Przy drodze o długości 100 m należało posadzić drzewka w odstępach 5 m. Ile drzewek trzeba zakupić?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 46
  Galopujący koń może przebiec w ciągu minuty około 1km 200 m. Jak długą drogę przebiegnie w ciągu 5 minut?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

Zadanie nr 47

  Zosia i Staś mieszkają na wsi. Staś ma do szkoły 1/12 km, a Zosia o 1/4 km bliżej. Ile kilometrów przechodzi codziennie z domu do szkoły i z powrotem Staś, a ile Zosia?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca wylosował:
Marcin Mielniczuk
obecnie uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a


 

Zadanie nr 48
  Janek narysował odcinek długości 10 cm, a Tomek - odcinek 1 dm. Który z nich narysował dłuższy odcinek? Uzasadnij dlaczego?

Zwycięzca konkursu:  Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 49

  W stadninie każdy koń dostaje dziennie 9 kg siana. Ile kilogramów siana zjada dziennie 100 koni?

Zwycięzca konkursu:  Marcin Mielniczuk
uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia wylosował:
Marcin Mielniczuk
obecnie uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a


 

Nagrodę roku szkolnego 2004-2005 zdobył
 
Jakub Soboń
z klasy II "a" ze
  SP nr 42 w Lublinie

.
.

Dodatkowo uhonorowano nagrodą książkową
najaktywniejszego uczestnika naszego konkursu
 

Marcina Mielniczuka
ucznia Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Herbowej 18a
  
  

 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2005/2006.

 

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

                                                   Powrót na stronę główną