Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2016-2017

    Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014

  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023
  Zadania tygodnia - 2023/2024


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1.

  Znajdź największą liczbę dziesięciocyfrową składająca się z różnych cyfr.  

Zwycięzca konkursu: Filip Tolarz
uczeń klasy: trzeciej
z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Adama Dzika w Wodzisławiu Śląskim

Zadanie nr 2.

 Przyjrzyj się uważnie tabeli i odkryj, jakie liczby kryją się pod poszczególnymi owocami.


 

Zwycięzca konkursu: Dagmara Woźniak
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 3.

 Mama Agaty pracuje w biurze. Dzisiaj będzie potrzebowała 569 spinaczy. Ile musi mieć pudełek ze spinaczami, jeśli w każdym jest 100 sztuk?

Zwycięzca konkursu: Igor Kujawski
uczeń klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.
 Rozwiąż rebus:


 

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Lech
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Miłosz Daniewski
uczeń: klasy trzeciej "a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 5.

 Martyna miała w skarbonce 94 zł. Dała bratu 56 zł, a za pozostałe pieniądze kupiła 2 jednakowe piórniki. Ile kosztował piórnik?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Brelik
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6.

 Uzupełnij zdania.
Trójkąt równoramienny, w którym kąt przy podstawie ma miarę 45o, jest trójkątem ................................ . W trójkącie ................................. wszystkie wysokości leżą wewnątrz tego trójkąta. Krótsza przekątna rombu, w którym jeden z kątów ma 120o, dzieli go na dwa trójkąty ................................... . Czworokąt, w którym przekątne dzielą się na połowy to ............................. .
 

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 7.

 Piechur potrzebuje 12 minut, aby obejść dookoła kwadratowy plac. Ile minut zajmuje mu obejście w tym samym tempie dookoła kwadratowego placu o powierzchni 4 razy większej.

Zwycięzca konkursu: Zofia Jastrzębska
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.

 Prosta poprowadzona przez wierzchołki A i B trójkąta ABC utworzyła z bokiem AC kąt 117o. Prosta prostopadła do prostej AB przechodząca przez wierzchołek C utworzyła z bokiem BC kąt 27o. Miara kąta CAB wynosi ......................, miara kąta ABC jest równa ........................ . Kąt ACB ma miarę ........................... .

Zwycięzca konkursu: Nicola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Michał Król
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

Zadanie nr 9.

 Marta i Zuzia w ciągu minuty nawlekły 80 koralików. Marta nawlekła cztery razy więcej koralików niż Zuzia. Ile koralików nawlekła Marta, a ile Zuzia?

Zwycięzca konkursu: Grzegorz Węgorek
uczeń klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 10.
 Połącz w pary równe pola powierzchni.


 

Zwycięzca konkursu: Agata Pikula
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 11.

 Kazik dostał 63 orzechy, po dwóch dniach zostało 9 razy mniej. Ile orzechów zjadł Kazik?

Zwycięzca konkursu: Katarzyna Wróbel
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 12.

 Iga narysowała odcinek MN i zaznaczyła punkt K nienależący do prostej MN. Następnie podzieliła odcinek MN na 7 równych części. Punkty podziału oznaczyła kolejno A, B, C, D, E, F (punkt A znajduje się najbliżej punktu M). Każdy z punktów na prostej połączyła z punktem K. Wykonaj rysunek pomocniczy. Porównaj pola trójkątów MAK i EFK. Odpowiedź uzasadnij, nie mierząc odcinków na rysunku.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 13.

 Pięcioosobowa rodzina wybrała się na obiad do restauracji. Wszyscy wybrali w jednakowej cenie dania: zupę za 3 zł, a drugie danie za 8 zł i deser. Koszt obiadu wyniósł 75 zł. Ile kosztował deser dla jednej osoby?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Viktor Hyziak
uczeń: klasy pierwszej "e"
z Zespołu Szkół nr 12 Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 Ramiona trapezu o obwodzie 70dm mają długości 17dm i 13dm, a jego wysokość 12dm. Oblicz pole tego trapezu. Wyraź je w arach.

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 15.

 Suma czterech liczb wynosi 1000. Pierwszy składnik tej sumy wynosi 248, dwa razy więcej niż drugi i o 147 mniej niż trzeci. Oblicz czwarty składnik tej sumy.

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Lech
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 16.

 W trójkącie rozwartokątnym ABC (kat ABC jest rozwarty) |BC| = 4 cm, |AC| = 10 cm. Wysokość opuszczona z wierzchołka A ma długość 8 cm. Wykonaj rysunek pomocniczy i oblicz odległość punktu B od prostej AC.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 17.

 Obwód prostokąta wynosi tyle, ile wynosi łączna długość obwodów trzech jednakowych kwadratów o boku 3 cm. Długość tego prostokąta wynosi tyle, ile wynosi bok kwadratu o obwodzie 48 cm. Oblicz szerokość tego prostokąta.

Zwycięzca konkursu: Małgorzata Kącka
uczennica klasy: trzeciej
ze
ŹRÓDŁA - Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt w Krakowie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosowała: Oliwia Łazińska
uczeń: klasy pierwszej "e"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 18.

 Liczba a stanowi 4/7 wartości wyrażenia 4 . (3,75 + 11/4 . 5) : 1/7 + 2114. Liczba b zapisana w systemie rzymskim ma postać MCDLXIV. Która liczba a czy b jest większa i o ile?

Zwycięzca konkursu: Grzegorz Węgorek
uczeń klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 19.

 Ewa kupiła 35 cukierków. Dla siebie zostawiła 8, a resztę oddała Oli i Julii w taki sposób, że Ola otrzymała 2 razy więcej cukierków niż Julia. Ile cukierków dostała Ola, a ile Julia?

Zwycięzca konkursu: Agata Kijek
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 20.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. a następnie oceń prawidłowość zapisanych pod nim zdań, wpisując w wykropkowane miejsce P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy zdanie jest nieprawdziwe.

            W sadzie pana Kowalskiego rośnie 1350 drzew. Śliwy stanowią 2/3 brzoskwiń. Czereśni jest o 50 więcej niż wiśni. Jabłoni i wiśni razem jest 2 razy więcej niż brzoskwiń. Morele stanowią 20% wszystkich drzew. Czereśni jest o 1/3 mniej niż moreli. Grusz jest 3 razy mniej niż czereśni i jabłoni razem. Pozostałe drzewa to mirabelki.

a) Liczba wiśni jest o 50 mniejsza od liczby czereśni.                                  .................
b) Liczba brzoskwiń jest równa połowie sumy liczby jabłoni i liczby wiśni.     .................
c) Liczba moreli jest o 1/3 większa od liczby czereśni.                                 .................
d) Liczba brzoskwiń jest 2,5 razy większa od liczby śliw.                              ................
e) Liczba wszystkich drzew oprócz moreli jest niewiele mniejsza od 1000.    ................

Zwycięzca konkursu: Oliwia Łazińska
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 21.

 Joasia zapisała numery telefonów swoich koleżanek, ale nie zanotowała przy numerach ich imion. Pomóż jej rozwikłać tę zagadkę, jeżeli wiadomo, że:

      - numer Marty zawiera trzy takie same cyfry,
      - suma cyfr numeru Martyny wynosi 4,
      - numer Beaty zawiera kolejne cyfry,
      - numer  Ani  składa się  wyłącznie  z cyfr,  przy  pomocy których zapisujemy liczby
        parzyste.
 
Połącz imiona dziewczynek z odpowiednimi numerami telefonów.
              

MARTA

8 6 2  4 2 8  

MARTYNA

1 2 3  4 5 6  
BEATA 4 9 6  0 0 0  
ANIA 5 7 3  8 0 1  
KLAUDIA 1 0 1  2 0 0  

Zwycięzca konkursu: Olga Jabłońska
uczennica klasy: pierwszej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Miłosz Wroński
uczeń: klasy pierwszej "a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 22.

 Mama zebrała 12,2 kg nasion i zapakowała je do różnych woreczków, wypełniając je w całości. Do woreczków, które wykorzystała można było wsypać odpowiednio: 0,3 kg, 0,33 kg i 0,65 kg nasion. Największych woreczków było o 6 mniej niż najmniejszych. Woreczków, do których zapakowała po o,33 kg nasion było 2 razy więcej niż najmniejszych. Oblicz, ile mama napełniła największych woreczków.

Zwycięzca konkursu: Filip Tolarz
uczeń klasy: trzeciej
z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Adama Dzika w Wodzisławiu Śląskim

Zadanie nr 23.

 Poniższe liczby zostały zapisane zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz cztery następne liczby.
  
 a) 9, 18, 27, 36, 45, .........................................................
   
b) 3, 18, 33, 48, 63, .........................................................
   
c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, ...................................................

Zwycięzca konkursu: Igor Wieczorkiewicz
uczeń klasy: pierwszej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 24.

 Zosia napisała pewną liczbę. Marysia napisała liczbę pięć razy większą niż Zosia. Obie dziewczynki podzieliły swoje liczby przez 9. Zosia otrzymała resztę 7, Marysia otrzymała resztę ... .

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: pierwszej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 25.

 Krzyś okrąża stadion przez 2 minuty, a Robert przez 3 minuty. Po ilu minutach od startu obaj równocześnie przebiegną linię mety?

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: pierwszej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 26.

 Ania zaznaczyła na osi liczbowej punkty A, B, C, D, E odpowiadające odpowiednio liczbom:

 

Najmniejszą długość ma odcinek ..............., wynosi ona ........................ .

 

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: pierwszej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosowała: Zofia Mielnik
uczennica: klasy pierwszej "b"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 27.

 Monika ma 12 lat, tata jest cztery razy starszy. Ile lat będzie miała Monika w pięćdziesiąte urodziny taty?

Zwycięzca konkursu: Natalia Piwoni
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 28.

 W piątek klasa VIa pisała sprawdzian z matematyki. Janek był chory, więc nie przystąpił do sprawdzianu. Najniższą oceną z tego sprawdzianu była trójka. Żaden uczeń nie otrzymał szóstki. Połowa piszących otrzymała oceny dobre, co trzeci uczeń otrzymał piątkę, a tylko czterech uczniów otrzymało ocenę dostateczną. Ta klasa liczy ... uczniów. Ocenę bardzo dobrą z tego sprawdzianu otrzymało ... uczniów. Oceny dostateczne stanowiły ...% ocen dobrych.

Zwycięzca konkursu: Tymon Kosiarski
uczeń klasy: pierwszej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 29.

 Suma trzech liczb jest równa 82. Pierwszy składnik jest o 5 większy od drugiego, trzeci natomiast 5 razy większy od drugiego składnika. Jakie to liczby?

Zwycięzca konkursu: Jakub Stanikowski
uczeń klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 30.

 Hania zbiera znaczki. 25% kolekcji stanowią znaczki polskie. Wśród znaczków zagranicznych Hania ma znaczki państw europejskich oraz 15 znaczków amerykańskich. Znaczki europejskie stanowią 80% znaczków zagranicznych. Hania ma ............... znaczków polskich. Znaczków europejskich ma .............. razy więcej niż polskich. Znaczków zagranicznych ma o .................. więcej niż polskich. Kolekcja Hani liczy ............. znaczków.

Zwycięzca konkursu: Lena Dejnek
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała: Maja Gawda
uczennica: klasy pierwszej "a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 31.

 W misce jest 8 śliwek. Jabłek i gruszek jest trzy razy więcej niż śliwek. Jabłek jest o 10 mniej niż gruszek. Ile jest jabłek, a ile gruszek? Ile owoców jest w misce?

Zwycięzca konkursu: Kamila Wikieta
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 32.
 Basia się urodziła w styczniu 2014 r.. Jej mama miała wtedy 27 lat.
a) Mama będzie cztery razy starsza od Basi za ..... lat.  Wówczas razem będą miały .....  
    lat.
b) Wiek Basi będzie stanowił 0,4 wieku mamy, gdy Basia będzie obchodziła swoje .......
    urodziny.   Wówczas  wspólne  dzielniki  liczb   oznaczających  wiek   każdej  z  nich
    napisane w kolejności rosnącej (bez przecinków) utworzą liczbę ........ .
 

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 33.

 Co to za liczba, która składa się z trzech setek i dwóch dziesiątek? a) Podaj liczbę o 400 większą od tej liczby. b) Podaj liczbę 2 razy mniejszą od tej liczby. c) Podaj liczbę mniejszą od niej o 120. d) Podaj liczbę 3 razy większą od tej liczby.

Zwycięzca konkursu: Natalia Piwoni
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 34.

 Zapisz w postaci wyrażenia różnicę podwojonego sześcianu liczby x i kwadratu podwojonej liczby x.

Zwycięzca konkursu: Kamila Wikieta
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował: Grzegorz Zubilewicz
uczennica: klasy trzeciej "a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 35.

 Jaką odległość pokona w ciągu czterech godzin samochód jadący z prędkością 65 km/h ?

Zwycięzca konkursu: Wojciech Kucia
uczeń klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 36.
 Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując w wykropkowane miejsce P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy zdanie jest nieprawdziwe.
a) Każda cięciwa okręgu o promieniu długości 5 cm ma długość mniejszą od 10 cm. .....
b) Istnieje trójkąt, który nie ma osi symetrii. .....
c) Objętość graniastosłupa o podstawie trójkąta i wysokości H jest równa objętości
    ostrosłupa o podstawie takiego samego trójkąta i wysokości H. .....
d) Trójkąt, w którym jeden z kątów ma miarę równą średniej arytmetycznej miar 
    wszystkich trzech kątów jest trójkątem równobocznym. ....

Zwycięzca konkursu: Anna Domańska
uczennica klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 37.

 Cztery czekolady podzielono po równo na troje dzieci. Jaką część otrzyma każde dziecko?

Zwycięzca konkursu: Michał Zarych
uczeń klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 38.

 Każdy bok prostokątnego placu o obwodzie 190 m obsadzono drzewkami w taki sposób, że w każdym wierzchołku rośnie jedno drzewko. Wzdłuż krótszego boku posadzono 15 drzewek, wzdłuż dłuższego 21. Przyjmujemy, że drzewka rosnące w wierzchołkach nie należą do żadnego boku prostokąta. Odległości miedzy drzewkami są równe. Jedno drzewko rośnie od drugiego w odległości ..... m. Krótszy bok prostokąta ma długość ..... m. Ten plac ma powierzchnię równą ..... m2, czyli .....ha.

Zwycięzca konkursu: Filip Małek
uczeń klasy: pierwszej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 39.

 Liczby w kółkach zostały zapisane według pewnej reguły. Odkryj ją i wpisz odpowiednie liczby w wolne miejsca.

 

Zwycięzca konkursu: Mateusz Dejnek
uczeń klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosował: Szymon Skałecki
uczennica: klasy drugiej "b"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 40.

 Jaś nasypał 18000 cm3 piasku do prostopadłościennego pudełka o podstawie kwadratu o boku długości 0,6 m. Piasek wypełnił pudełko do 0,4 wysokości. Wysokość tego pudełka wynosi ...... dm. Na oklejenie ścian bocznych tego pudełka potrzeba ....... dm2 papieru. Jaś ma zeszyt papierów kolorowych zawierający 10 kartek o wymiarach 19 cm i 11 cm każda. Do oklejenia ścian bocznych tego pudełka zabraknie mu ....... całych kartek papieru kolorowego.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 41.
 Liczby wpisano w koła według pewnych reguł. Uzupełnij puste pola.


 

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 42.

 W sześcianie ABCDEFGH środek podstawy EFGH oznaczono literą K i połączono z wierzchołkami A i B. Wykonaj rysunek i oblicz pole trójkąta ABK wiedząc, że krawędź sześcianu ma długość 6 cm.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 43.

 Babcia upiekła rogaliki. Policzyła je i zastanowiła się, po ile rogalików dać każdemu wnukowi: „Jeżeli dam każdemu po 5, to zabraknie mi 3 rogalików. Jeżeli dam każdemu po 4, to zostaną mi 3. Ile wnuków miała babcia?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosowała: Nikola Adamczyk
uczennica: klasy drugiej "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 44.

 Prostokąt i kwadrat mają równe obwody. W prostokącie jeden bok jest 2 razy dłuższy od drugiego. Oblicz, jaką częścią pola kwadratu jest pole prostokąta. Wynik zapisz w najprostszej postaci. Uwaga! Zadanie rozwiąż nie podając przykładowych wartości liczbowych długości boków prostokąta i kwadratu.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 45.
 Napisz treść zadania do działania:
                                         20 + (20 + 3) + 20 : 2 =

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 46.

 Na uszycie pewnej spódnicy zużyto 0,8 m materiału. Dodatki, czyli zamek, nici i guzik, stanowiły 15% wartości materiału, z którego uszyto spódnicę. Koszty wykonania, podatek oraz marża sklepu prowadzącego sprzedaż powiększyły wartość tej spódnicy o 48 zł. Pani Kowalska kupiła w kwietniu taką spódnicę za 94 zł. Oblicz, ile trzeba będzie zapłacić za taką spódnicę w tym sklepie w czerwcu wiedząc, że cena materiału wzrosła o 20%, a inne koszty nie uległy zmianie.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 47.

 W trzech klasach trzecich jest 85 uczniów. W kl. III a i III b jest 59 uczniów, a w klasie III b i III c - 56 uczniów. Ilu uczniów jest w każdej klasie trzeciej?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lipca
wylosowała: Nikola Adamczyk
uczennica: klasy drugiej "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 48.

 Basia ma trzy siostry, a każda z jej sióstr ma dwóch braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 49.

 W sali gimnastycznej ustawiono 80 krzeseł zielonych i żółtych. Krzesła żółte stały w ośmiu rzędach po 8 sztuk w każdym rzędzie. Krzesła zielone ustawiono na scenie. Ile jest zielonych krzeseł?
 
            Rozwiąż to równanie, które jest rozwiązaniem zadania.
 
                 8 . x + 8 = 80        80 + x = 8 . 8         x + 8 . 8 = 80

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 50.
 Ile jest takich miesięcy w roku, które są dłuższe niż cztery i pół tygodnia?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 51.
 Narysuj kwadrat, który składa się z 144 kratek.

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 52.

 Pewien miesiąc trwał równo cztery tygodnie. Ile dni miał następujący po nim miesiąc?

Zwycięzca konkursu: Agata Kijek
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie


  

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała: Oliwia Łazińska
uczennica: klasy drugiej "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 


 

       Nagrodę roku szkolnego 2018/2019
wylosowała: Małgorzata Kącka
uczennica:
klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt "ŹRÓDŁO" w Krakowie-Azory 


 


Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020.


 


 

                                                     Powrót na stronę główną