Zadanie tygodnia (47)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

.

 

 Wykonaj działania:

                                                                    34 - 19 + 48 - 16 + 44 =

                                                                    7 . 8  - 44 : 4 =

                                                                    (40 + 24 - 8) : 8 + 38 =
 

            

                       

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 26 lipca (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.p16

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga: nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  46
wylosowała:  Blanka Wąsek
uczennica: klasy 2-giej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w LublinieUwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca czerwca
wylosował: Szymon Maleszyk
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w LublinieNagrodę roku szkolnego 2022/2023
wylosował:  Wiktor Golczewski

uczeń: klasy 3-cej b
ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną