Zadanie tygodnia (5)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

.

 

Ela przyniosła na przyjęcie urodzinowe koszyk z jabłkami i pomarańczami. Goście zjedli połowę wszystkich jabłek i trzecią część pomarańcz. Wówczas w koszyku pozostała:

a) połowa wszystkich owoców.
b) więcej niż połowa wszystkich owoców.
c) mniej niż połowa wszystkich owoców.
d) trzecia część wszystkich owoców.
e) mniej niż trzecia część wszystkich owoców.

Wskaż właściwą odpowiedź.
 

            

                       

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 5 października (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga: nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  4
wylosowała:  Amelia Pyzik
uczennica: klasy 2-iej f
ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
  Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Maciej Ozimek
uczeń: klasy 2-iej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w LublinieNagrodę roku szkolnego 2022/2023
wylosował:  Wiktor Golczewski

uczeń: klasy 3-cej b
ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną