Zadanie tygodnia (40)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

.

 

Pięć identycznych arkuszy przezroczystej folii pokratkowano, następnie na każdym z arkuszy zaczerniono pewną liczbę kwadracików. Na który z arkuszy folii oa A do E należy nałożyć przedstawiony na rysunku arkusz , aby otrzymać całkowicie zaczerniony prostokąt?
 


 

            
 
                       

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 9 czerwca (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga: nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  39
wylosowała:  Aleksandra Wróbel
uczennica:
klasy 1-szej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca maja
wylosowała: Ewa Michałowska
uczennica: klasy 1-szej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w LublinieNagrodę roku szkolnego 2021/2022
wylosował:  Filip Laskowski

uczeń: klasy 1-szej b
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną