Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2022-2023

     

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013

  Zadania tygodnia - 2013/2014
  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020
  Zadania tygodnia - 2020/2021
  Zadania tygodnia - 2021/2022
  Zadania tygodnia - 2022/2023


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
 

 

  

 Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała:  Marta Orchowska
uczeń: klasy 3-ciej b
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

  

.Zadanie nr 1.

 

Ułamek zwykły mniejszy od i większy od to np. .......  .

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

.Zadanie nr 2.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Do szkoły zakupiono zielone i niebieskie szarfy. Zielonych było 3 razy więcej niż niebieskich, wszystkich było 92. Ile było niebieskich szarf, a o ile więcej zielonych?

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 3.

 

Pomóż Zosi wypełnić blankiety na poczcie:


 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 4.

 

Zamiast dodać do pewnej liczby liczbę 27, Jasi odjął od nie 27. Jaka jest różnica pomiędzy wynikiem poprawnym, a tym, który otrzymał Jasio?

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Antoni Rząd
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 5.

 

Marek miał 4 lata, gdy urodziła się jego siostra. Dziś zgasił wszystkie 9 świeczek na swoim urodzinowym torcie. Jaka jest dziś różnica wieku pomiędzy nim i jego siostrą?

Zwycięzca konkursu: Filip Laskowski
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 6.

 

Suma dwóch liczb jest o 459 większa od jednego ze składników, a ten składnik jest o 17 większy od drugiego. Suma tych dwóch liczb wynosi ... .

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 7.

 

Oblicz stosując poznane własności:

                                                                           96 : 6 =
                                                                          258 . 5 =

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 8.

 

Oblicz:

                                                                           4 . 7 =
                                                                           27 : 9 =
                                                                           3 . 200 =
                                                                           600 : 3 =
                                                                           47 . 5 + 36 . 6 =

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Filip Laskowski
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

  

Zadanie nr 9.

 

Złotnik postanowił rozciąć złoty sześcian o krawędzi 4 cm na małe sześcianiki o krawędzi po 1 cm. Ile małych sześcianików otrzyma?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 10.

 

Na poniższym rysunku przedstawiona jest droga od miasta A do miasta B (linia ciągła), a także objazd (linia przerywana), spowodowany remontem odcinka CD. O ile kilometrów wydłuży się droga z miasta A do miasta B na skutek tego objazdu?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 11.

 

Ania uzyskała na półrocze średnią ocen 4,8. Miała pięć piątek, dwie szóstki, dwie czwórki. Dziesiątą oceną była ... .

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 12.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kwadrat o boku 38 cm podzielono na dwa jednakowe prostokąty. Oblicz obwód jednego z nich.

 

Zadanie nr 13.

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

 

Oblicz sposobem pisemnym:

123 . 3 =                    205 . 4 =                      284 : 2 =                    324 : 6 =

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Antoni Rząd
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 

Pełna bańka waży 25 kg, napełniona zaś do połowy waży 13 kg. Ile waży pusta bańka ?

 

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 15.

 

Który z poniższych wyników nie jest identyczny z różnicą: 671 - 389?

    771 - 489,             681 - 399,            669 - 391,              1871 - 1589,           600 - 318

 

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 16.

 

Tysiąc miliardów zapisz jako potęgę liczby dziesięć.

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 17.

 

Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol pomyślał o pewnej liczbie, gdy odjął ją od ilorazu liczb 72 i 3 w wyniku otrzymał 18. O jakiej liczbie pomyślał Karol?

 

Zwycięzca konkursu: Szymon Maleszyk
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował: Ignacy Adamiec
uczeń: klasy pierwszej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

Zadanie nr 18.

 

W magazynie znajduje się 5 kg towaru o wartości 525 złotych. Oblicz cenę 1 kg tego towaru.

 

Zwycięzca konkursu: Hann Sacewicz
uczennica klasy: pierwszej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 19.

 

W spiżarni babci znajduje się słoik zawierający 650 g dżemu. Wnuczek Tomek wyjada z niego codziennie 5 łyżeczek dżemu. Każda łyżeczka zawiera 6 g dżemu. Ile dżemu zostanie w słoiku po 20 dniach?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 20.

 

Na drucie telegraficznym siedziały jaskółki. W pewnej chwili 5 jaskółek odfrunęło, a po pewnym czasie 3 jaskółki powróciły. Wówczas na drucie siedziało 12 jaskółek. Ile ich było na początku?

 

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Zadanie nr 21.

 

W pewnej rodzinie jest troje dzieci w takim wieku, że najmniejsza wspólna wielokrotność liczb ich lat wynosi 48. Średnie dziecko jest o cztery lata młodsze od najstarszego i o cztery lata starsze od najmłodszego. Najmłodsze dziecko ma ........ lat, a najstarsze ......... lat.

Zwycięzca konkursu: Antoni Rząd
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Szymon Maleszyk
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 22.

 

Ułóż zadanie tekstowe do działania: 3 . (27 + 45) = 216.

Zwycięzca konkursu:  

Nagrodę roku szkolnego 2021/2022
wylosował:  Filip Laskowski

uczeń: klasy 1-szej b
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

  

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2022/2023.

                                                     Powrót na stronę główną